Październik 2018

Rejestracja dokumentów w systemie elektronicznego obiegu dokumentów może zostać usprawniona wykorzystując skanowanie z technologią OCR. Technologia OCR (ang. Optical Character Recognition – Optyczne Rozpoznawanie Znaków) służy do rozpoznawania tekstu w zeskanowanym dokumencie. Zastosowanie technologii OCR pozwala na wyeliminowanie czynności związanych z ręcznym przepisywaniem danych z dokumentów

We wszystkich przedsiębiorstwach terminowość odgrywa kluczową rolę. W związku z tym niezwykle istotną umiejętnością wśród pracowników jest odpowiednie zarządzanie czasem, w celu podniesienia efektywności pracy. Z tego względu niezbędne wydaje się zastosowanie nowoczesnych metod, które wesprą pracowników w tymże trudnym zadaniu i zdejmą z

Już niebawem, w systemie elektronicznego obiegu dokumentów będzie możliwość uruchomienia komunikatora pozwalającego na prowadzenie rozmów pomiędzy użytkownikami! Wszystko dzięki wprowadzeniu nowego modułu Plus Chat. Efektywna komunikacja to podstawa dobrego zarządzania przedsiębiorstwem, niezależnie od jego wielkości. Dobra komunikacja wewnątrz firmy korzystnie wpływa na szybkość załatwiania spraw

Wszyscy pracownicy Suncode wzięli udział w szkoleniu poświęconemu profesjonalnej obsłudze klienta, która jest wpisana w misję naszej firmy. W dniu 19 września w Będlewie, firma „Binsztok i Partnerzy” przeprowadziła szkolenie dla naszych pracowników z zakresu profesjonalnej obsługi klienta. Prowadzący szkolenie, pan Aleksander Binsztok jest osobą z bogatym