Suncode sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą
„Promocja oraz internacjonalizacja oferty spółki Suncode„.
Celem projektu jest realizacja działań promocyjnych, w tym przygotowanie materiałów
informacyjno-marketingowych oraz uczestnictwo firmy w międzynarodowych targach, by
wypromować markę produktową spółki.
Planowanym efektem realizacji projektu jest zwiększenie międzynarodowego zasięgu firmy,
wypromowanie marki i produktów spółki Suncode oraz Marki Polskiej Gospodarki za granicą,
a także wzrost konkurencyjności firmy.
Wartość projektu: 777 716,70 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 438 532,50 zł