Integracja z Pocztą Polską

9,294.5010,711.50
Integracja z Pocztą Polską to moduł dostępny w systemie Plus Workflow. Umożliwia przekazanie informacji o zarejestrowanej korespondencji wychodzącej  do systemy e-Nadawca Poczty Polskiej. Dzięki temu użytkownik może nadać przesyłkę i wygenerować etykietę adresową wprost z systemu.
Wyczyść

Moduł Integracji z Pocztą Polską stanowi rozszerzenie systemu Plus Workflow o nową funkcjonalność Użytkownik może w łatwy i szybki sposób przekazywać informacje o zarejestrowanej korespondencji wychodzącej do systemu e-Nadawca Poczty Polskiej. Dzięki tej możliwości dla zarejestrowanej w systemie Plus Workflow korespondencji wychodzącej możliwe jest wydrukowanie etykiety adresowej posiadającej nr listu poleconego nadany przez Pocztę Polską. Co więcej zestawienie zarejestrowanej korespondencji można przekazać do systemu e-Nadawca, w którym dostępne są raporty oraz informacje na temat kosztów poszczególnych przesyłek
oraz terminów ich doręczenia.

W systemie użytkownik buduje swoją książkę adresową oraz dziennik korespondencji, który można eksportować do pliku XML, odczytywanego przez e-Nadawcę. Powstał także osobny moduł w pełni zintegrowany z rozwiązaniem Poczty Polskiej, dzięki któremu zwiększona zostaje kontrola nad korespondencją wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Tym samym użytkownicy mogą nadawać przesyłki w systemie, który używają na co dzień. Automatycznie tworzony jest rejestr przesyłek wraz z pobranymi opłatami. Taki wykaz stanowi wiarygodny dowód poniesienia kosztów związanych z wysyłką oraz czytelne zestawienie opłat.

Charakterystyka

Moduł Integracji z Pocztą Polską posiada przedstawione funkcjonalności:
▪ ewidencja nr listów poleconych dla przesyłek krajowych i zagranicznych przekazanych przez
Pocztę Polską – numery listów poleconych udostępnione przez Pocztę Polską są przechowywane w wewnętrznej bazie danych systemu Plus Workflow,
▪ możliwość wydrukowania etykiety adresowej z numerem listu poleconego pobranego z puli
numerów dostarczonych przez Pocztę Polską z poziomu formularza rejestracji korespondencji
wychodzącej,
▪ automatyczne tworzenie listy przesyłek wraz z pobranymi opłatami.

Charakterystyka licencyjna wtyczki:

  • Licencja – na serwer, nielimitowana ilość użytkowników, procesów i dokumentów,
  • Dodatek przeznaczony dla systemu Plus Workflow w wersji serwerowej,
  • Dodatek dostępny z licencją systemu Plus Workflow od wersji 3.2.