Plus Assets

19,676.0022,677.00
Plus Assets to moduł wspierający ewidencję wyposażenia przedsiębiorstwa oraz pracownika (np. odzież robocza, telefon, itp.) - pozwala na ewidencję środków trwałych oraz niskocennych w systemie Plus Workflow. Dzięki temu narzędziu możliwe jest zatem ewidencjonowanie posiadanego sprzętu, licencji komputerowych, telefonów, samochodów, odzieży roboczej.
Wyczyść

Moduł Plus Assets umożliwia prowadzenie rejestru wyposażenia, czyli ewidencję środków trwałych w przedsiębiorstwie. Użytkownik, dzięki wprowadzonym danym, może w szybki sposób sprawdzić kto w danym momencie korzysta z konkretnego sprzętu oraz kto używał go wcześniej, czy jakim służbowym sprzętem dysponuje wskazany pracownik. Przy wprowadzaniu danych, można zawrzeć szczegółowe informacje o sprzęcie jak: gwarancja, przeglądy, informacje o zakupie i inne. Plus Assets pozwala dodatkowo na zarządzanie majątkiem, jak sprzedaż, przekazanie, wycofanie. W celu kontroli stanu aktywów trwałych w spółce, moduł pozwala na wygenerowanie szeregu różnych raportów. W zakresie funkcjonalności należy jeszcze nadmienić:

  • moduł pozwala na filtrowanie danych według wszystkich pól,
  • dane można sortować według dowolnej kolumny,
  • umożliwia wyszukiwanie globalne ze wszystkich rejestrów, np. po marce, terminie zakupu,
  • zależnie od zdefiniowanych uprawnień przez pracownika, użytkownik może zarządzać środkami trwałymi: dodawać nowy sprzęt, edytować dane, przekazywać, wycofywać czy sprzedawać sprzęt,
  • wygląd formatki dodawania nowego sprzętu jest uzależniony od typu sprzętu, np. dodając komputer można wpisać rodzaj oprogramowania itd.,
  • środki trwałe, które zostały wycofane lub sprzedane nie zostaną usunięte z modułu – trafiają do Archiwum, gdzie są przechowywane w osobnych katalogach, zgodnie z rodzajem środka trwałego.

 

Charakterystyka

Po uruchomieniu modułu możemy wybrać z listy modułów Ewidencja środków trwałych, co spowoduje wyświetlenie tabeli uprawnień użytkowników.

Zakładka Ustawienia posiada funkcje dodawania lub usuwania: operatorów, planów, rodzajów telefonów, logo, rozmiarów, rodzajów odzieży, płatników, miast.

Charakterystyka licencyjna wtyczki:

  • Licencja – na serwer, nielimitowana ilość użytkowników, procesów i dokumentów,
  • Dodatek przeznaczony dla systemu Plus Workflow w wersji serwerowej,
  • Dodatek dostępny z licencją systemu Plus Workflow od wersji 3.0.