Plus CopyTable

1,153.001,328.00
Plus CopyTable to moduł systemu Plus Workflow. Jest to funkcjonalność pozwalająca na kopiowanie wartości z tabel formularza z systemu za pomocą skrótu CRTL+C. Skopiowane elementy są przechowywane w schowku systemu operacyjnego.
Wyczyść

Moduł Plus CopyTable poszerza możliwości systemu Plus Workflow. Umożliwia kopiowania danych z tabel dynamicznych w systemie Plus Workflow, w celu przechowywania ich w schowku systemu operacyjnego. Możliwe jest kopiowanie komórek lub wierszy danych komórek. Używanie modułu jest bardzo proste. Podczas kopiowania można użyć kombinacji Ctrl+C, a dana część skopiuje się do schowka.

 

 

 

Charakterystyka

Moduł Plus CopyTable umożliwia dodanie funkcjonalności do tabeli dynamicznej. Umożliwia szybkie skorzystanie z funkcjonalności wtyczki. Praca w module Plus CopyTable jest bardzo prosta. Możemy zaznaczyć żądaną komórkę i użyć standardowej kombinacji do kopiowania Ctrl+C. Zawartość zostanie skopiowana do schowka.

Charakterystyka licencyjna wtyczki:

  • Licencja – na serwer, nielimitowana ilość użytkowników, procesów i dokumentów,
  • Dodatek przeznaczony dla systemu Plus Workflow w wersji serwerowej,
  • Dodatek dostępny z licencją systemu Plus Workflow od wersji 3.2.