Plus DeadlineForward

2,442.002,815.00
Plus DeadlineForward to funkcjonalność dla administratorów lub projektantów procesów Plus Workflow. Jest ona dedykowana do automatycznego przekazywania zadań do innego użytkownika, realizowanych w systemie, jeśli zostanie przekroczony termin przewidziany na dokończenie tego zadania.
Wyczyść

Plus DeadlineForward to moduł systemu Plus Workflow. Jest to funkcjonalność dedykowana dla użytkowników o uprawnieniach administratora lub projektanta procesów na platformie. Jest ona przeznaczona do automatycznego przepisywania zadań realizowanych w Plus Workflow do innego użytkownika, jeśli zostanie przekroczony termin przewidziany na wykonanie tego zadania. Po ustaleniu, jaki przedział czasu pracownik posiada na realizację, dodajemy po jakim terminie zostanie zadanie przydzielone do kolejnej osoby. Wykorzystanie modułu niweluje wydłużone wykonywanie zadań i przestoje. Automatyczne przekazywanie obowiązków wprowadza porządek oraz umożliwia kontrolę danego procesu biznesowego na każdym etapie w systemie.

 

Charakterystyka

Charakterystyka licencyjna wtyczki:

  • Licencja – na serwer, nielimitowana ilość użytkowników, procesów i dokumentów,
  • Dodatek przeznaczony dla systemu Plus Workflow w wersji serwerowej,
  • Dodatek dostępny z licencją systemu Plus Workflow od wersji 3.2.