Plus Directory Monitor

11,941.0013,762.00
Moduł Plus Directory Monitor jest przeznaczony dla systemu Plus Workflow. Monitoruje katalog sieciowy, do którego urządzenia wielofunkcyjne tzw. MFD oraz systemy informatyczne zapisują dokumenty. Wykorzystywany jest do rejestracji dowolnych dokumentów skanowanych przy pomocy urządzeń wielofunkcyjnych, archiwizacji i dystrybucji faktur sprzedaży i innych.
Wyczyść

Moduł Plus Directory Monitor służy do archiwizowania dokumentów elektronicznych, które zostają rejestrowane w monitorowanych katalogach. Wykorzystywany jest do archiwizacji dokumentów zapisywanych przez systemy zewnętrzne oraz urządzenia wielofunkcyjne. Moduł monitoruje katalogi lokalne jak i sieciowe, pod kątem istniejących w nim plików. W przypadku identyfikacji pliku pasującego do wzorca umożliwia przesłanie go do elektronicznego archiwum. Pliki te mogą być opisywane wartościami pochodzącymi m.in. ze ścieżki obiegu, nazwy lub daty pliku, także opisania pliku stałą wartością. Dodatkowe funkcjonalności dostępne w module to:

 • pobieranie wartości indeksów z dowolnej bazy danych, po wcześniejszej integracji,
 • pobieranie wartości indeksów z kodu kreskowego znajdującego się na dokumencie,
 • zarządzanie wieloma katalogami,
 • przesyłanie dokumentów do systemu Plus Workflow,
 • moduł może zostać osadzony w systemie i uruchamiać się z wraz z nim automatycznie lub pracować niezależnie od systemu,
 • pełna integracja z systemem Plus Workflow,
 • przetwarzanie dokumentów może odbywać się w określonych odstępach czasu lub o określonej godzinie, a dokumenty mogą zostać usunięte lub przeniesione do innej lokalizacji,
 • odczytywanie danych z pliku XML.

 

Charakterystyka

Charakterystyka licencyjna wtyczki:

 • Licencja – na serwer, nielimitowana ilość użytkowników, procesów i dokumentów,
 • Dodatek przeznaczony dla systemu Plus Workflow w wersji serwerowej,
 • Dodatek dostępny z licencją systemu Plus Workflow od wersji 2.9.