Plus DocuSign

14,490.0017,595.00
Moduł Plus DocuSign stanowi rozszerzenie systemu Plus Workflow o nową funkcjonalność, umożliwiającą składanie podpisu na dokumentach w formie elektronicznej bezpośrednio w systemie. Rozwiązanie to przynosi użytkownikom wiele korzyści, takich jak: oszczędność czasu czy redukcja kosztów związanych z drukowaniem, wysyłaniem i podpisywaniem dokumentów w formie papierowej.
Wyczyść

Moduł Plus DocuSign stanowi rozszerzenie systemu Plus Workflow o nową funkcjonalność, umożliwiającą składanie podpisu na dokumentach w formie elektronicznej bezpośrednio w systemie BPM. Dzięki integracji Plus Workflow z platformą DocuSign użytkownik może przesłać zaopiniowany w systemie  dokument do platformy DocuSign, w której następuje złożenie podpisu w formie elektronicznej. W danym zadaniu mamy możliwość podpisania kilku dokumentów jednocześnie.

Osoba odpowiedzialna za dokument, pracująca w systemie Plus Workflow, może na bieżąco śledzić statusy  kompletacji podpisów i monitorować na jakim etapie znajduje się dany dokument na Platformie DocuSign. Po zebraniu podpisów wszystkich wymaganych osób, dokument wraca do systemu Plus Workflow, gdzie zostaje odpowiednio zarchiwizowany.

Rozwiązanie to przynosi użytkownikom wiele korzyści, takich jak: oszczędność czasu czy redukcja kosztów związanych z drukowaniem, wysyłaniem i podpisywaniem dokumentów w formie papierowej. Co istotne, podpis elektroniczny jest bezpieczny i pozwala na szybkie podpisanie dokumentu z dowolnej lokalizacji i urządzenia.

DocuSign

Charakterystyka

Główną funkcjonalnością modułu Plus DocuSign jest przekazywanie dokumentów z systemu Plus Workflow do podpisu na platformie DocuSign. Dzięki integracji systemu Plus Workflow z platformą DocuSign, użytkownik systemu może złożyć podpis elektroniczny na szerokiej gamie dokumentów, dotyczących zróżnicowanych obszarów działalności np.:

  • Sprzedaż i marketing:
   • zarządzanie umowami,
   • przyjęcie bądź odwołanie oferty,
  • HR:
   • zatrudnienie pracownika,
   • NDA z kandydatem/poddostawcą,
   • umowa zlecenie,
   • umowa o dzieło,
   • regulamin pracy,
   • umowa ubezpieczenia,
  • Finanse:
   • zatwierdzanie wyników audytu,
   • akceptacja faktur kosztowych,
  • IT:
   • potwierdzanie wykonania usług
  • Zarządzanie produktami:
   • zarządzanie wydaniami,
   • przeglądy kodu,
  • Zarządzanie:
   • wysyłanie zamówień,
   • umowy ramowe.

Istnieje również możliwość osadzenia komponentu w aktualnie wykorzystywanych procesach np. opiniowanie umów, archiwizacja protokołów, certyfikatów itp.

DocuSign

Charakterystyka licencyjna wtyczki:

 • Forma licencjonowania – liczba użytkowników zależna od wersji licencji Plus Workflow,
 • Dodatek przeznaczony dla systemu Plus Workflow w wersji serwerowej,
 • Dodatek dostępny z licencją systemu Plus Workflow od wersji 3.2.,
 • Wymagany zakup kopert (komplet dokumentów do podpisu) platformy DocuSign.