Plus eFaktura

Moduł Plus eFaktura dedykowany do obsługi faktur przesyłanych pocztą elektroniczną do systemu Plus Workflow. Jeśli w skrzynce pocztowej pojawi się faktura, moduł ten rozpoczyna proces akceptacji faktury, dołącza fakturę do formularza systemu obiegu dokumentów i automatycznie odczytuje dane z nagłówków faktury, jak ID kontrahenta, numer NIP czy kwoty.
Wyczyść

Moduł Plus eFaktura przeznaczony jest do obsługi faktur z korespondencji mailowej w systemie Plus Workflow. Umożliwia monitorowanie jednej lub kilku skrzynek e-mail, na które zwykle przesyłane są elektroniczne faktury. Wtyczka zapewnia wstępne indeksowanie faktur z załącznika na podstawie informacji zawartych w nagłówku wiadomości jak: nadawca, data otrzymania wiadomości, temat. ID maila nadawane jest automatycznie. Jej głównym zadaniem jest automatyzacja archiwizacji faktur elektronicznych oraz przekazywanie danych do procesu obsługi tych faktur w systemie Plus Workflow lub do elektronicznego repozytorium Plus DMS.

Rozpoczęcie procesu obsługi danej faktury rozpoczyna się kiedy moduł zaczyta dane z pliku PDF, przekaże je w formacie tekstowym do systemu Plus Workflow wraz z załączoną fakturą. Takie faktury otrzymają automatycznie status „Faktura elektroniczna” w celu rozróżnienia. Moduł spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20. Grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania. Plus eFaktura to moduł zgodny z literą polskiego prawa oraz utrzymujący zasady bezpieczeństwa.

Charakterystyka

Moduł eFaktura posiada szeroki zakres funkcjonalności, wśród których należy wymienić:

 • obsługa dwóch protokołów odczytu poczty elektronicznej: POP3 i IMAP,
 • przekazywanie e-maili wraz z załącznikami do systemu Plus Workflow/Plus DMS, wraz z automatyczne nadanymi indeksowanymi na podstawie danych zawartych w nagłówku e-maila tj.:
  – Nadawca,
  – Data otrzymania,
  – Temat,
  – ID maila – wartość nadawana automatycznie,
 • filtrowanie e-maili wg nadawcy, który jest upoważniony do przesyłania faktur pocztą elektroniczną, pobieranie danych o uprawnionych nadawcach z bazy tworzonej przez dedykowany proces dodawania autoryzowanych adresów email,
 • zarządzanie przetwarzaną wiadomością od autoryzowanego nadawcy – możliwość jej usunięcia, przesłania, skopiowania do innego folderu na
  skrzynce,
 • rozbudowany system raportowania o stanie przetwarzania wiadomości,
 • automatyczne rozpoznawanie formatu pliku – PDF tekstowy, PDF standardowy, JPG, TIF,
 • automatyczne odczytywanie wartości pól z pliku w formacie PDF tekstowy oraz przekazywanie wartości zdefiniowanych indeksów do systemu Plus Workflow/Plus DMSwraz z plikiem, w wyniku czego system taki może uruchomić proces obsługi takiej faktury,
 • automatyczne łączenie pliku z obrazem faktury elektronicznej z identyfikatorem maila, w którym dana faktura została przesłana,
 • indywidualna archiwizacja plików z obrazem faktury – w przypadku, gdy do jednego maila zostaną dołączone np. trzy pliki z obrazami niezależnych faktur to moduł przekaże do systemu Plus Workflow/ Plus DMSkażdy z plików osobno tzn., każdy plik zostanie zapisany niezależnie,
 • automatyczne ustalanie statusu faktur otrzymanych e-mailem na “Faktura elektroniczna”,
 • definiowanie szablonów dokumentów PDF w narzędziu graficznym dostępnym dla uprawnionego użytkownika,
 • zapisanie szablonu PDF w postaci pliku XML,
 • odczytywanie właściwych wartości indeksów z pliku PDF z obrazem faktury odbywa się na podstawie zdefiniowanych szablonów. Definicja szablonów jest realizowane w dedykowanej dla tego celu aplikacji o nazwie Plus Template Configurator.

 

Charakterystyka licencyjna modułu:

 • Licencja – na serwer, nielimitowana ilość użytkowników, procesów,
 • Progi ilości obsługiwanych dokumentów:
  * 1000 faktur/miesiąc
  * 2500 faktur/miesiąc
  * 5000 faktur/miesiąc
  * 10 000 faktur/miesiąc – zapraszamy do kontaktu w celu złożenia zamówienia
  * wersja bez ograniczeń – zapraszamy do kontaktu w celu złożenia zamówienia
 • Dodatek przeznaczony dla systemu Plus Workflow w wersji serwerowej,
 • Dodatek dostępny z licencją systemu Plus Workflow od wersji 2.9.