Plus NEXT

6,106.007,037.00
Moduł Plus Next jest dodatkową funkcjonalnością systemu Plus Workflow, umożliwiającą użytkownikowi wykonującemu zadanie w systemie na automatyczne przejście do realizacji kolejnego zadania.
Wyczyść

Moduł Plus Next jest dodatkową funkcjonalnością systemu Plus Workflow, umożliwiającą użytkownikowi, wykonującemu zadanie w systemie (np. opis merytoryczny faktury, akceptacja faktury), na automatyczne przejście do realizacji kolejnego zadania, bez konieczności wybierania go z listy dostępnej w postaci widoku. System automatycznie uruchamia kolejne zadanie z listy po zakończeniu poprzedniego.

Dzięki tej możliwości użytkownik nie musi każdorazowo przed wykonaniem zadania wracać do listy zadań do wykonania. Plus Next sprzyja ograniczaniu pracochłonności w tym zakresie.

Charakterystyka

Po zainstalowaniu i udostępnieniu, moduł Plus Next widoczny jest jako dodatkowy przycisk na poziomie widoku formularza.

Rysunek 1. Widok przycisku modułu Plus Next osadzonego w widoku formularza zadania

Użytkownik może wybrać jeden z dwóch dostępnych wariantów przejścia:

  • Edycja – przejście do kolejnego zadania w systemie w trybie edycji pozwala użytkownikowi na wykonanie akcji na formularzu i akceptację, odrzucenie lub konsultację zadania;
  • Podgląd – przejście do kolejnego zadania w systemie w trybie podglądu umożliwia szybkie przechodzenie pomiędzy zadaniami, jednak bez możliwości dokonywania zmian na formularzu.

Zarówno w trybie Edycji jak i Podglądu, użytkownik widzi wszystkie wcześniej uzupełnione pola, jak również dokumenty dodane do formularza zadania. W każdej chwili, istnieje możliwość zmiany trybu przejścia.

Rysunek 2. Wybór trybu przejścia pomiędzy zadaniami

Charakterystyka licencyjna wtyczki:

  • Forma licencjonowania – licencja na moduł serwerowy, nielimitowana ilość użytkowników, procesów i dokumentów,
  • Dodatek przeznaczony dla systemu Plus Workflow w wersji serwerowej,
  • Dodatek dostępny z licencją systemu Plus Workflow od wersji 3.2.92.