Plus Restore

3,481.004,012.00
Plus Restore to moduł, który pozwala w systemie Plus Workflow na ponowne uruchomienie zakończonych wcześniej zadań. Umożliwia łatwe wyszukanie dokumentu lub procesu i wznowienie pracy w jego obszarze. Dzięki temu rozwiązaniu zakończone zadanie można ponownie uruchomić od dowolnego etapu.
Wyczyść

Plus Restore to moduł przeznaczony dla systemu Plus Workflow w celu przywrócenia, w prosty sposób zadań, które uprzednio zostały zakończone. W sytuacji, gdy dane zadanie zostało zamknięte omyłkowo lub nie zostało poprawnie wykonane, administrator oraz uprawnieni użytkownicy, zyskują możliwość przywrócenia zadania do obiegu w systemie. Niezależnie od momentu, w którym został zamknięty. Proces można przywrócić pojedynczo lub grupowo, dzięki wskazaniu danej grupy w Wyszukiwarce. Użytkownik wybierając proces wskazuje na jaki etap powróci w systemie. Dzięki modułowi pracownicy zyskują samodzielność w przywracaniu zadań, co przyśpiesza wykonywanie obowiązków.

 

Charakterystyka

Wtyczka Plus Restore umożliwia grupowe przywrócenie procesów. Użytkownik wybiera grupę zadań do przywrócenia przez zakładkę Wyszukiwanie. W przypadku przywracania jednego procesu, wystarczy wznowić zadanie z poziomu Historii procesu.

Restore 1
Rysunek 1. Widok wyboru zadań przez Wyszukiwanie

Moduł umożliwia zawężanie poszukiwań, w przykładzie poniżej, tylko do zadań zakończonych.

Restore
Rysunek 2. Zawężenie wyników wyszukiwania

Plus Restore umożliwia przywracanie zadania pojedynczo dla tego samego procesu lub grupowo. W tym momencie użytkownik wskazuje, które zadania mają zostać ponownie procedowane. Dzięki temu w jednej chwili może przywrócić wiele procesów jednocześnie. Prezentują to poniższe grafiki.

Restore
Rysunek 3. Wybór zadania dla procesów tego samego typu
Restore
Rysunek 4. Wybór zadania dla poszczególnych procesów

W ostatnim kroku użytkownik może dokonać akceptacji swojego wyboru. System przywróci zadania do ponownego rozpatrzenia we wskazanym przez pracownika momencie.

Restore
Rysunek 5. Widok podsumowania
Restore
Rysunek 6. Komunikat podsumowujący przywracanie

Charakterystyka licencyjna wtyczki:

  • Licencja – na serwer, nielimitowana ilość użytkowników, procesów i dokumentów,
  • Dodatek przeznaczony dla systemu Plus Workflow w wersji serwerowej,
  • Dodatek dostępny z licencją systemu Plus Workflow od wersji 3.1.