Plus Restore

4,002.004,612.00
Plus Restore to moduł, który pozwala w systemie Plus Workflow na ponowne uruchomienie zakończonych wcześniej zadań. Umożliwia łatwe wyszukanie dokumentu lub procesu i wznowienie pracy w jego obszarze. Dzięki temu rozwiązaniu zakończone zadanie można ponownie uruchomić od dowolnego etapu.
Wyczyść

Plus Restore to moduł przeznaczony dla systemu Plus Workflow w celu przywrócenia, w prosty sposób zadań, które uprzednio zostały zakończone. W sytuacji, gdy dane zadanie zostało zamknięte omyłkowo lub nie zostało poprawnie wykonane, administrator oraz uprawnieni użytkownicy, zyskują możliwość przywrócenia zadania do obiegu w systemie. Niezależnie od momentu, w którym został zamknięty. Proces można przywrócić pojedynczo lub grupowo, dzięki wskazaniu danej grupy w Wyszukiwarce. Użytkownik wybierając proces wskazuje na jaki etap powróci w systemie. Dzięki modułowi pracownicy zyskują samodzielność w przywracaniu zadań, co przyśpiesza wykonywanie obowiązków.

 

Charakterystyka

Wtyczka Plus Restore umożliwia grupowe przywrócenie procesów. Użytkownik wybiera grupę zadań do przywrócenia przez zakładkę Wyszukiwanie. W przypadku przywracania jednego procesu wystarczy wznowić zadanie z poziomu Historii procesu.

Moduł umożliwia zawężanie poszukiwań tylko do zadań zakończonych.

Plus Restore umożliwia przywracanie zadania pojedynczo dla tego samego procesu lub grupowo. W tym momencie użytkownik wskazuje, które zadania mają zostać ponownie procedowane. Dzięki temu w jednej chwili może przywrócić wiele procesów jednocześnie.

W ostatnim kroku użytkownik może dokonać akceptacji swojego wyboru. System przywróci zadania do ponownego rozpatrzenia we wskazanym przez pracownika momencie.

Charakterystyka licencyjna wtyczki:

  • Licencja – na serwer, nielimitowana ilość użytkowników, procesów i dokumentów,
  • Dodatek przeznaczony dla systemu Plus Workflow w wersji serwerowej,
  • Dodatek dostępny z licencją systemu Plus Workflow od wersji 3.1.