Plus RODO

20,355.0023,460.00
Moduł Plus RODO to rozszerzenie funkcjonalności systemu Plus Workflow. Moduł pozwala w ergonomiczny sposób na spełnienie praw osoby fizycznej wynikających z wymagań RODO.
Wyczyść

Plus RODO to moduł, która umożliwia użytkownikowi systemu Plus Workflow operacje na danych osobowych (eksportowanie, usuwanie, modyfikowanie) przy pomocy graficznego interfejsu.

Do operacji tych można zaliczyć:

  • prawo do informacji (eksportowanie danych),
  • prawo do dostępu do danych (eksportowanie danych),
  • prawo do przenoszenia danych (eksportowanie danych),
  • prawo do sprostowania danych (modyfikowanie danych),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (modyfikowanie danych),
  • prawo do bycia zapomnianym (usuwanie danych),
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (usuwanie danych).

Charakterystyka

Plus RODO umożliwia akcje na danych osobowych takie jak eksportowanie, modyfikowanie i usuwanie. Użytkownik tworzy nowe zadania, jakim jest Proces RODO. Akcje na danych można wykonać po wcześniejszym wyszukaniu ich z danego zestawu Wyszukiwanie danych osobowych. Następnie należy wybrać wyniki, na których chcemy dokonać modyfikacji, poprzez pojedyncze zaznaczanie przycisku wyboru lub też przez naciśnięcie przycisku Zaznacz wszystkie. Tak jak przedstawia grafika poniżej.

Po wyborze wyników należy nacisnąć przycisk Wykonaj akcję, co spowoduje wyświetlenie panelu, z dostępnymi możliwościami do wykonania na wybranych wcześniej danych osobowych.

Charakterystyka licencyjna wtyczki:

  • Licencja – na serwer, nielimitowana ilość użytkowników, procesów i dokumentów.
  • Dodatek przeznaczony dla systemu Plus Workflow w wersji serwerowej,
  • Dodatek dostępny z licencją systemu Plus Workflow od wersji 3.2.