Plus Task Manager

4,002.004,612.00
Plus Task Manager jest modułem systemu Plus Workflow, umożliwiającym w prosty sposób zmianę użytkownika, do którego jest przypisane dane zadanie. Dzięki temu rozwiązaniu administrator systemu oraz uprawnieni użytkownicy zyskują możliwość elastycznego przepięcia przesłanego zadnia od jednego do innego właściwego użytkownika.
Wyczyść

Plus Task Manager to moduł, który pozwala w łatwy sposób przekazywać zadania między użytkownikami. Dostępny jest w formie wizarda, który w intuicyjny sposób umożliwia przekazywać zadania w systemie. Administrator oraz uprawnieni pracownicy mają możliwość zmiany osoby realizującej zadanie. Taka samodzielność pozwala na natychmiastową reakcję oraz wyeliminowanie przestojów w wykonywanych obowiązkach. W przypadku, gdy dokument i związane z nim zadanie trafiło do niewłaściwej osoby lub nieobecnego pracownik, który nie ustawił zastępstwa, realizacja zadania nie będzie musiała czekać na jego powrót.

Przekazanie zadania pomiędzy użytkownikami jest bardzo proste. Wystarczy wyszukać odpowiednie zadanie, wskazać nowego użytkownika, dodać komentarz wyjaśniający dlaczego zadanie jest przekazywane i zaakceptować tę zmianę. Plus Task Manager pozwala na przekazywanie zadań indywidualnie, do wielu osób lub do grup o określonej roli biznesowej. Wówczas osoba, która pierwsza, ze wskazanej grupy, otworzy zadanie będzie za nie odpowiedzialna w systemie Plus Workflow. Dzięki wtyczce Plus Task Manager właściciele procesów zyskują autonomię w zakresie zarządzania działaniami w ramach procesów biznesowych.

 

Charakterystyka

Wybór zadań, dla których należy zmienić użytkownika, odbywa się z poziomu zakładki Wyszukiwanie. Po wyszukaniu wskazanych zadań system udostępnia akcję „Zmień użytkownika zadania”. Po jej wyborze system uruchomi kreator Zmiana użytkownika zadania.

Po uruchomieniu Kreatora użytkownik zostaje przeniesiony do osobnego widoku. W widoku tym ma możliwość wybrania konkretnych zadań do przekazania spośród tych, które wcześniej zostały wyszukane.

W kolejnym kroku należy dokonać wyboru użytkowników, do których przekazane ma zostać zadanie. Należy wybrać nową osobę indywidualnie dla każdego zadania, w kolumnie Nowy użytkownik lub skorzystać z opcji automatycznego wskazania dostępnej w polu Użytkownik domyślny.

Kończąc proces system, wyświetla podsumowanie wykonanych zmian, z prośbą o ostateczną akceptację. Po kliknięciu przycisku Wykonaj wyświetlone są statusy przeniesienia zdań pomiędzy użytkownikami.

Po pomyślnym przekazaniu zadań i akceptacji można powrócić do systemu Plus Workflow.

Charakterystyka licencyjna wtyczki:

  • Licencja – na serwer, nielimitowana ilość użytkowników, procesów i dokumentów,
  • Dodatek przeznaczony dla systemu Plus Workflow w wersji serwerowej,
  • Dodatek dostępny z licencją systemu Plus Workflow od wersji 3.1,
  • Uprawnienia użytkowników – konfigurowalne do dostępności modułu.

Wideo