Plus Tree

9,499.0010,948.00
Moduł Plus Tree jest dodatkową funkcjonalnością systemu Plus Workflow. Pozwala na zmianę konfiguracji w systemie, aby zdania lub dokumenty były przedstawione w formie przejrzystego drzewa.
Wyczyść


Plus Tree  jest modułem sytemu Plus Workflow. Umożliwia użytkownikowi na wyświetlanie zadań lub dokumentów w formie przejrzystego drzewa. Pozwala to na grupowanie danych zadań lub plików. Znacznie skraca czas wyszukiwania konkretnych danych oraz porządkuje repozytorium.

Charakterystyka

Plus Tree  pozwala użytkownikowi na uporządkowanie i pogrupowanie zadań lub dokumentów w formie drzewa z danymi. Schemat Plus Tree przedstawiają poniższe grafiki.

Rysunek 1. Moduł Plus Tree w systemie

Charakterystyka licencyjna wtyczki:

  • Licencja – na serwer, nielimitowana ilość użytkowników, procesów i dokumentów,
  • Dodatek przeznaczony dla systemu Plus Workflow w wersji serwerowej,
  • Dodatek dostępny z licencją systemu Plus Workflow od wersji 3.2.