Plus Tree - zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie

Plus Tree

9,499.0010,948.00
Moduł Plus Tree to rozszerzenie systemu Plus Workflow, które pozwala na prezentację przechowywanych w elektronicznym repozytorium dokumentów w formie drzewa.
Wyczyść

Dzięki Plus Tree użytkownik ma dostęp do uporządkowanych i pogrupowanych w przejrzysty sposób dokumentów, takich jak:

 • Dokumenty teczki pracownika;
 • Dokumentacja systemu zarządzania jakością (obejmującej księgę jakości, procedury, instrukcje, zapisy itp.);
 • Dokumentacja kontrahenta (obejmującej dokumenty rejestrowe, atesty, uprawnienia, dokumenty finansowe itp.);
 • Umowy;
 • Dokumenty wewnętrzne (raporty, rozporządzenia, regulaminy, itp.).

Charakterystyka

Po zainstalowaniu wtyczki, w menu głównym systemu Plus Workflow pojawia się dodatkowa zakładka „Drzewo dokumentów”.

Poszczególne gałęzie schematu Plus Tree odzwierciedlają indeksy opisujące dokumenty w archiwum, które są pogrupowane według predefiniowanych wartości. Jest to możliwe dzięki zaawansowanej opcji konfiguracji drzewa.

Moduł ten umożliwia również przeglądanie listy dokumentów z danej gałęzi drzewa (grupy) oraz podgląd dokumentu. Uprawniony użytkownik może również dodać lub usunąć dokument z wybranej gałęzi.

Do najważniejszych możliwości modułu Plus Tree należą:

 • Filtrowanie i wyszukiwanie dokumentów;
 • Bezpośredni podgląd danego dokumentu z poziomu drzewa;
 • Zabezpieczenie dokumentów przed dostępem osób niepożądanych – nadawanie uprawnień dla każdego poziomu drzewa odbywa się indywidualnie;
 • Wyświetlanie listy dokumentów z danego poziomu drzewa i prezentacja szczegółowych informacji dotyczących tych dokumentów w formie tabeli;
 • Wyszukiwanie pełno-tekstowe w ramach indeksów opisujących dokumenty oraz w treści dokumentów dla dokumentów przeczytywanych;
 • Podgląd, dodawanie, edytowanie i usuwanie dokumentów z archiwum z poziomu drzewa zależny od poziomu nadanych uprawień.

 

Charakterystyka licencyjna wtyczki:

 • Licencja – na serwer, liczba użytkowników zależna od wersji licencji Plus Workflow;
 • Dodatek przeznaczony dla systemu Plus Workflow w wersji serwerowej;
 • Dodatek stanowi rozszerzenie systemu Plus Workflow.