Plus Word

475.0025,806.00
Moduł Plus Word to rozszerzenie systemu Plus Workflow, które umożliwia użytkownikom edycję dokumentów w aplikacji MS Word oraz ich wersjonowanie w systemie Plus Workflow bez konieczności ich zapisu na dysku lokalnym.
Wyczyść

Dzięki modułowi Plus Word użytkownik otrzymuje możliwość edycji dokumentu obsługiwanego w systemie Plus Workflow bezpośrednio w aplikacji MS Word. Zapisanie pliku odbywa się bezpośrednio w systemie Plus Workflow bez konieczności ponownego wprowadzania pliku do systemu.

Moduł Plus Word umożliwia również podgląd listy wersji edytowanego dokumentu, porównanie dokumentów, oraz otwarcie dowolnych wersji pliku w aplikacji MS Word.

Charakterystyka

Po zainstalowaniu wtyczki Plus Word jest ona dostępna na wstążce menu w programie MS Word.

Panel zarządzania modułem podzielony jest na dwie sekcje:

 • Akcje, w której dostępne są następujące przyciski:
  • Zapisz w Plus Workflow – zapisuje zmiany dokonane w dokumencie i wysyła dokument do systemu Plus Workflow jako nowa wersja;
  • Pokaż wersje – wyświetla tabelę wszystkich wersji danego dokumentu w systemie Plus Workflow;
  • Otwórz system – powoduje otwarcie karty domyślnej przeglądarki, zawierającej system Plus Workflow, z którego pochodzi dany dokument.
 • Użytkownik, w której dostępne są następujące przyciski:
  • Zaloguj – otwiera okno logowania systemu Plus Workflow;
  • Wyloguj – umożliwia wylogowanie użytkownika z systemu Plus Workflow.

Charakterystyka licencyjna wtyczki:

 • Licencja – na serwer, nielimitowana ilość procesów i dokumentów,
 • Dodatek przeznaczony dla systemu Plus Workflow w wersji serwerowej,
 • Dodatek stanowiący rozszerzenie Plus Workflow.