Suncode Tag

Wszyscy pracownicy Suncode wzięli udział w szkoleniu poświęconemu profesjonalnej obsłudze klienta, która jest wpisana w misję naszej firmy. W dniu 19 września w Będlewie, firma „Binsztok i Partnerzy” przeprowadziła szkolenie dla naszych pracowników z zakresu profesjonalnej obsługi klienta. Prowadzący szkolenie, pan Aleksander Binsztok jest osobą z bogatym

Współcześnie przedsiębiorstwa funkcjonują w zmiennym i często nieprzewidywalnym otoczeniu charakteryzującym się dużym poziomem niepewności. Jednym z czynników decydujących o sukcesie lub porażce w tak zmiennych warunkach jest technologia informatyczna, której rozwój nabrał znaczącej dynamiki w ostatnich kilkunastu latach.Przedsiębiorstwo TUBES INTERNATIONAL, świadome wagi narzędzi informatycznych w