Plus DMS – elektroniczne archiwum dokumentów

  Moduł Plus DMS to elektroniczne repozytorium dokumentów pozwalające na przechowywanie dokumentów w bezpiecznych i wydajnych strukturach systemu,
  niezależnie od realizowanych procesów biznesowych. Dzięki temu rozwiązaniu, każdy użytkownik ma dostęp do krytycznych informacji zawartych w dokumentach
  z poziomu przeglądarki internetowej. Elektroniczne archiwum może być wykorzystane na potrzeby skanowania i archiwizacji kompletu dokumentów klienta,
  tj. wniosek, umowa, oświadczenie, reklamacje, korespondencja, faktury, akta osobowe czy dokumentacja produktowa i inne.

  • system może pracować z wieloma urządzeniami skanującymi jednocześnie.
  • do współpracy ze skanerami wymagana jest aplikacja do skanowania.
  • do współpracy z urządzeniami wielofunkcyjnymi wymagany jest moduł Plus Directory Monitor.

  Aplikacje skanujące

  Jest to moduł, który umożliwia wysyłanie akceptowanych w systemie Plus Workflow faktur. Odczytywanie danych z faktury następuje z wykorzystaniem technologii OCR. Rozwiązanie to ogranicza pracochłonność związaną z rejestracją faktury, a klient rozlicza się za ilość faktur.

  Jest to niezależna aplikacja umożliwiająca skanowanie, poprawę jakości skanowanych dokumentów oraz eksport dokumentów do systemów zewnętrznych, w tym Plus Workflow. Produkty Kofax dostępne są w trzech wersjach: Kofax Express, Kofax Capture i Kofax VRS.

  Rozwiązanie przeznaczone do pozyskiwania danych z różnych typów dokumentów przy wykorzystaniu OCR. Aplikacja jest w stanie douczyć się w zakresie odczytywania danych w trakcie pracy. Dzięki temu kolejne faktury skanowane są z większą skutecznością.

  Zaawansowana i kompletna aplikacja pozwala na odczytywanie danych zarówno z nagłówka jak i pozycji faktury, przy wykorzystaniu logiki biznesowej. Jest również wyposażona w inteligentny mechanizm uczenia się. Przyczynia się to do zwiększenia efektywności pracy aplikacji.