System Plus Workflow umożliwia użytkownikom dostęp do narzędzi statystyczno- analitycznych.

Statystyki dostępne w systemie Plus Workflow dają uprawnionym użytkownikom informacje o realizowanych procesach i czasach ich trwania.

Użytkownik ma możliwość wyświetlenia informacji dotyczących użytkowników w postaci różnych statystyk. Statystyki użytkowników dostarczają informacji o wszystkich użytkownikach wraz z ilością wykonanych zadań, średnim, minimalnym i maksymalnym czasem realizacji zadania oraz sumarycznym czasem poświęconym na pracę w systemie.

Statystyki użytkowników w podziale na procesy pozwalają na porównanie czasów trwania tego samego procesu w wykonaniu różnych pracowników z podaniem średniego, minimalnego oraz maksymalnego czasu realizacji zadania.

Statystyki okresowe użytkowników wyświetlają dzienną statystykę zadań wykonanych, poczynając od daty najaktualniejszej do najodleglejszej. Analityk może sprawdzić, którzy użytkownicy pracowali w systemie danego dnia, ile zadań wykonali oraz w jakim czasie (uwzględniając wartość średnią, minimalną i maksymalną).

Statystyki okresowe użytkowników w podziale na procesy i zadania dostarczają informacji o realizowanych procesach w zadanym okresie czasu, z wyszczególnieniem użytkowników biorących w nich udział oraz czasu realizacji zadań.

Statystyka procesów jest statystyką, która udostępnia informacje o ilości procesów otwartych i zakończonych uwzględniając czas realizacji całego procesu. W zestawieniu tym wyświetlone są wszystkie procesy odzwierciedlone w systemie Plus Workflow.

Statystyka zadań w procesach stanowi zestawieniem wszystkich procesów i zadań w ramach tych procesów z uwzględnieniem ilości zadań otwartych i zamkniętych oraz czasu poświęconego na realizację.

Wszystkie statystyki można eksportować do plików o preferowanym formacie zapisu dzięki dostępnej opcje eksportu. Wbudowane narzędzia analityczno-statystyczne pozwalają zatem na wykonanie szerokiego wachlarza raportów dotyczących m.in. obciążenia poszczególnych stanowisk, czasu realizacji procesu, czasu realizacji konkretnych zadań w procesie, kosztów procesu, ilości przetworzonych informacji, zadań oraz dokumentów.