King Oscar jest producentem o głęboko zakorzenionej norweskiej tradycji i historii. Głównym celem przedsiębiorstwa jest oferowanie swoim Klientom tego, co wody mórz i oceanów mają najlepsze, tak aby zainspirować ich do zdrowszego żywienia. Historia firmy sięga 1902 roku, kiedy Król Oskar II panujący w Norwegii i Szwecji, udzielił firmie pozwolenia na wykorzystywanie swojego imienia i wizerunku na produktach z sardynek o światowej renomie. King Oscar to marka, którą można spotkać na całym świecie. Firma ma swoją siedzibę w Bergen w Norwegii oraz oddziały w USA i w Polsce.

Projekt wdrożenia systemu Plus Workflow objął swoim zakresem m.in. dedykowany proces konsultowania i akceptacji projektów opakowań. Wszystkie parametry zostały zindywidualizowane i dopasowane do wymagań Klienta. Upoważniony użytkownik uruchamia proces wykorzystując zakładkę „nowy proces” i wybierając „proces pakowania” z listy systemu Plus Workflow. W tym momencie rozpoczyna się pierwsze zadanie, a użytkownik określa, gdzie dany produkt jest produkowany (Polska czy Norwegia) oraz czy jest to  zupełnie nowy pakiet opakowań, czy też modyfikacja wcześniej już powstałego. Na tym etapie użytkownik może anulować proces lub po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól wysłać go do następnego etapu.

Kolejnym zadaniem jest uzupełnienie pól opisujących zaprojektowane opakowanie. Jeżeli proces dotyczy modyfikacji wcześniej powstałego opakowania – pola uzupełniane są automatycznie, ale użytkownik może je edytować. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych dostępny jest ich podgląd, ale nie można ich już zmodyfikować. Możliwe jest jednak dodanie komentarza oraz dołączenie plików do procesu. Zadanie następnie przekazywane jest do działu marketingu, działu kontroli jakości oraz działu bezpieczeństwa żywności, gdzie wymagana jest akceptacja osób do tego upoważnionych. Po uzyskaniu wszystkich akceptacji, inicjator procesu decyduje czy projekt może zostać przekazany do fazy graficznej. Gdy rozpoczyna się ta faza, nie ma możliwości aby powrócić do etapu edycji tekstu. Przed rozpoczęciem fazy graficznej, użytkownik jest zobowiązany sprawdzić kod EAN w projekcie pakietu. Po zatwierdzeniu przekazania projektu do fazy graficznej przez inicjatora procesu, wymagane są kolejne akceptacje poszczególnych działów. Po ich uzyskaniu projekt trafia do realizacji, a proces akceptacji projekty opakowania zostaje zakończony.

Wszystkie dokumenty dołączone do procesu są przechowywane w elektronicznym archiwum i dostępne są dla użytkowników biorących udział w procesie. Ponadto użytkownicy ze specjalnymi uprawnieniami mają dostęp do wszystkich plików bezpośrednio poprzez zakładkę „Archiwum” w systemie Plus Workflow.

Profesjonalna współpraca z firmą King Oscar pozwoliła na optymalizację procesów biznesowych w przedsiębiorstwie zgodnie z indywidualnymi potrzebami przedsiębiorstwa. Tym samym konsultanci Suncode pogłębili swoje doświadczenie i odnotowali kolejny udział w ciekawym i wymagającym projekcie.