System zarządzania procesami biznesowymi Plus Workflow jest rozwiązaniem pozwalającym na optymalizację procesów związanych z przygotowaniem oraz zarządzaniem umowami w organizacjach różnego typu.

W bieżącej działalności, szczególnie duże organizacje, często borykają się z dwoma problemami. Po pierwsze przygotowanie i proces akceptacji umów często zajmuje dużo czasu, obciążone działy prawne tracą energię na zbędne wyjaśniania uwarunkowań umownych, a sama akceptacja i podpisy umów przez zarządy trwają bardzo długo. Z drugiej strony organizacje miewają problemy z bieżącym kontrolowaniem okresów ważności umów i dokonywaniem ich okresowych przeglądów. System Plus Workflow jest rozwiązaniem informatycznym, które minimalizuje te problemy. Bogata funkcjonalność pozwala pracownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych na składanie wewnętrznych zamówień na przygotowanie określonego typu umów.

System wymusza uzupełnienie odpowiednich danych wymaganych dla określonego typu umowy. Odpowiednio sprecyzowane zapotrzebowanie jest przekazywane do osób odpowiedzialnych za przygotowanie umów, czyli najczęściej do działów prawnych. W tym miejscu system Plus Workflow pozwala pracownikom działu prawnego na wykorzystywanie szablonów różnego typu umów. Dzięki tej funkcjonalności osoba opracowująca umowę, pobiera jej wersję podstawową, na którą nanosi odpowiednie zmiany. Może ona przekazać taką umowę do dalszej edycji – system śledzi wówczas numer wersji dokumentu nad którym pracuje dany pracownik – lub przekazać do akceptacji drogą elektroniczną. W przypadku umów standardowych system pozwala w pełni zminimalizować proces ich przygotowania. Sprowadza się on wówczas do wyboru typu umowy oraz jej wydrukowaniu. Dane dotyczące kontrahenta system uzupełnia automatycznie. Plus Workflow dla umów, dzięki bogatym narzędziom raportowania pozwala w szybki sposób uzyskiwać informacje na temat umów będących w fazie edycji, umów podpisanych, czy też odrzuconych.

Kolejną funkcjonalnością systemu, która przynosi korzyści organizacjom jest automatyczne śledzenie okresu ważności umowy. System przekaże umowę, której okres ważności dobiega końca, do osoby odpowiedzialnej za jej weryfikację. Zatwierdzone umowy mogą być prezentowane i udostępniane pracownikom, którzy to nie biorą udziału w ich przygotowaniu. Dostęp do umów jest możliwy z dowolnej lokalizacji, co szczególnie nabiera znaczenia w trakcie rozmów z kontrahentami lub renegocjacji kontraktów.

Elektroniczne zarządzanie umowami w systemie Plus Workflow znacząco skróci czas rejestracji umów. Wybierając e-umowy pracownicy będą mogli w dowolnym momencie wyszukać dokumenty i przejrzeć zapisy oraz sprawdzić warunki z nich wynikające. Dzięki automatyzacji procesu archiwizacji umów, już nigdy pracownicy nie przegapią terminu wypowiedzenia umowy i w porę przystąpią do negocjacji zapisów kolejnej umowy.