Przedsiębiorstwo Lumel S.A. zdecydowało się na wdrożenie procesu elektronicznego obiegu zamówień, który istotnie wpływa na usprawnienie funkcjonowania wielu organizacji, a także stanowi doskonałe połączenie z elektronicznym obiegiem faktur. Do realizacji tego projektu wybrane zostało rozwiązanie Plus Workflow zaproponowane przez konsultantów Suncode.

LUMEL S.A. jest czołowym europejskim producentem urządzeń automatyki przemysłowej oraz precyzyjnych odlewów ciśnieniowych. Spółka istnieje na rynku od 1954 r., pracuje zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i ISO/TS 16949. Przedsiębiorstwo LUMEL S.A. należy do międzynarodowej grupy kapitałowej, w skład której wchodzą m.in.: LUMEL ALUCAST Sp. z o.o.; Rishabh Instruments Pvt. Ltd., Sifam Tinsley US i UK.

Projekt wdrożeniowy obejmował odzwierciedlenie procesów biznesowych w systemie Plus Workflow zaproponowanym przez konsultantów Suncode. Jego celem było skrócenie czasu obsługi dokumentów poprzez automatyzację procesów, a także zapewnienie nadzoru nad działaniami użytkowników opisujących faktury. Warto zwrócić uwagę, że proces zapotrzebowań został ściśle połączony z procesem faktur, dzięki czemu możliwe jest realne monitorowanie kosztów przedsiębiorstwa, a także weryfikacja ich zasadności w odniesieniu do konkretnych zapotrzebowań. Dodatkowo system Plus Workflow został zintegrowany ze systemem SAP w celu przesyłania wszystkich typów faktur – kosztowych i magazynowych.

Konsultanci Suncode przeprowadzili również szkolenie z modelowania procesów dla użytkowników, dzięki czemu przedsiębiorstwo samodzielnie rozwija platformę o kolejne procesy i funkcjonalności. W systemie Plus Workflow zostały odzwierciedlone nowe procesy dotyczące: usuwania faktur, kluczowych wskaźników efektywności (KPI), zarządzania zwolnieniami i przyjęciami pracowników oraz zmian warunków zatrudnienia. Ponadto w przyszłym roku planowane jest uruchomienie czterech następnych procesów biznesowych związanych z: zarządzaniem dostawami/ dostawcami, zarządzaniem indeksami, działaniami zapobiegawczymi i korygującymi oraz zapobieganiem zmianom.

System Plus Workflow spełnił Nasze oczekiwania, a wbudowany moduł Plus Workflow Editor pozwala na ciągły rozwój procesów biznesowych dzięki możliwości samodzielnego projektowania i implementacji. Projekt wdrożeniowy i usługi świadczone przez specjalistów Suncode wskazują na ich bogate doświadczenie w realizowaniu działań według sprawdzonej metodyki wdrożeń. – Marek Rajszczak, Kierownik Działu IT

System Plus Workflow jest rozwiązaniem skierowanym do przedsiębiorstw z wielu branż, dzięki możliwości indywidualnego dopasowania platformy do oczekiwań każdego klienta doskonale sprawdza się również w przemyśle produkcyjnym/lekkim. 

Wdrożenie systemu Plus Workflow pozwoliło na ograniczenie wielu działań wykonywanych manualnie w procesie, a także zwiększenie nadzoru nad opisywanymi dokumentami. Dzięki odzwierciedleniu procesu zamówień w systemie Plus Workflow, przedsiębiorstwo Lumel S.A. posiada pełną kontrolę nad wydatkowaniem oraz wykonywanymi zamówieniami.