Projekty wdrożeniowe systemu Plus Workflow obejmują wielkospółkowe przedsiębiorstwa, które zlokalizowane są na terenie całej Polski, jak i za granicą. System zarządzania procesami biznesowymi wykorzystywany na co dzień tysiące użytkowników. Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów ma na celu automatyzację najważniejszych procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwach.

System Plus Workflow w swoim zakresie obejmuje proces rejestracji korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz archiwizację umów i korespondencji. Dzięki zastosowaniu systemu zarządzania korespondencją pracownicy spółek mają możliwość pełnej kontroli przesyłek zarówno tych otrzymywanych, jak i wysyłanych. Dzięki temu wyeliminowane zostają przypadkowe zaginięcia dokumentów czy przesyłek, jak i zapewniony zostaje błyskawiczny dostęp do obrazów zeskanowanych dokumentów. Elektroniczna rejestracja korespondencji pozwala na gromadzenie takich informacji jak data otrzymania korespondencji, data nadania, adresat czy przedmiot korespondencji. Istotną kwestię stanowi również możliwość generowania kodu kreskowego, którym opatrywany jest rejestrowany dokument podczas jego skanowania. Wszelka korespondencja, a dodatkowo wszystkie umowy związane bezpośrednio z przedsiębiorstwami archiwizowane są w odpowiednich zbiorach w elektronicznym archiwum dokumentów. Każdy autoryzowany użytkownik Plus Workflow uzyskuje natychmiastowy dostęp do żądanego dokumentu z dowolnej lokalizacji.

Firma Suncode posiada bogate doświadczenia z zakresu wdrożeń różnych procesów biznesowych w przedsiębiorstwach różnych branż i w różnych obszarach ich działalności. Wszystkie projekty prowadzone są w sposób profesjonalny według sprawdzonej metodyki wdrożeń. Klienci Suncode korzystają z oferty precyzyjnie do nich dostosowanej, popartej kompetentnym doradztwem organizacyjnym, a także dostosowanej do warunków finansowych, prawnych, społecznych i organizacyjnych.