Zachowanie ciągłości pracy przedsiębiorstwa stanowi kluczowy element zarządzania ryzykiem i zapewnienia stabilności operacyjnej. Obejmuje ono planowanie, przygotowanie i reakcję na potencjalne zagrożenia, takie jak awarie systemów, kryzysy finansowe czy zdarzenia zewnętrzne. Obecnie firmy coraz częściej decydują się na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, które zoptymalizują procesy zarządzania ciągłością pracy oraz będą wsparciem w zakresie utrzymania wysokiej wydajności i bezpieczeństwa.

Plus Workflow jest innowacyjnym rozwiązaniem Low-Code, które w uniwersalny sposób pomaga zachować ciągłość pracy, zwiększając przy tym jej produktywność. Jedną z najważniejszych funkcji systemu w tym zakresie jest możliwość stałego monitorowania oraz analizowania wyposażenia przedsiębiorstwa, co pozwala na szybką identyfikację potencjalnych zagrożeń czy awarii, a także podejmowanie skutecznych działań zapobiegawczych. Dzięki temu firma może działać sprawnie nawet w trudnych warunkach, minimalizując straty i utrzymując zaufanie swoich klientów oraz partnerów biznesowych.

Na czym polega zgłaszanie awarii w systemie Plus Workflow?

Odzwierciedlony w systemie Plus Workflow proces zgłaszania awarii jest rozszerzeniem procesu zarządzania środkami trwałymi i wyposażeniem przedsiębiorstwa. Pozwala on użytkownikom na natychmiastowe zgłaszanie wszelkich niedogodności związanych z pracą danej maszyny, urządzenia czy oprogramowania, umożliwia śledzenie postępu naprawy oraz automatyczne ewidencjonowanie związanych z nią kosztów.

Każdy pracownik może zgłosić awarię urządzenia bezpośrednio z karty urządzenia systemu Plus Workflow, na której znajdują się wszelkie dane i parametry techniczne. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ użytkownik nie musi samodzielnie uzupełniać informacji o urządzeniu, a jego rola zostaje ograniczona jedynie do opisu awarii w specjalnie przeznaczonym do tego formularzu.

Następnie wypełniony formularz trafia do użytkowników zajmujących się naprawą urządzeń w przedsiębiorstwie. W zależności od konfiguracji procesów zadanie może zostać wysłane bezpośrednio do wybranego pracownika bądź do wszystkich osób uprawnionych do zajęcia się awarią.

Ostatnim etapem procesu zgłaszania awarii jest realizacja zgłoszenia. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie naprawy otrzymuje informacje opisujące usterkę danego urządzenia. Dodatkowo ma ona dostęp również do karty urządzenia, zawierającej jego szczegółowe dane techniczne, historię napraw oraz całą zgromadzoną na przestrzeni lat dokumentację. Osoba odpowiedzialna za naprawę awarii zobligowana jest do dodania do systemu danych o kosztach naprawy, rodzaju awarii oraz historii zrealizowanych w tym zakresie działań. Po uzupełnieniu formularza, dokumenty związane z naprawą trafiają do karty urządzenia, gdzie są bezpiecznie przechowywane i udostępniane, gdy nastąpi taka potrzeba.

Sam proces, choć jest niezwykle prosty w obsłudze, znacznie usprawnia i przyspiesza pracę związaną ze zgłoszeniem i naprawą awarii. Dzięki natychmiastowemu powiadamianiu osób odpowiedzialnych za serwisowanie urządzeń o zaistniałych problemach możliwe jest szybsze reagowanie i podejmowanie stosownych działań. Dodatkowo wgląd do parametrów i całej historii urządzenia ułatwia diagnozowanie awarii i pozwala dobrać najlepsze metody jej naprawy.

Co istotne, proces ten został również wyposażony w dodatkowe funkcjonalności, takie jak:

  • Możliwość zgłaszania awarii z poziomu telefonu komórkowego z systemem operacyjnym Android lub iOS;
  • Możliwość załączenia dodatkowych dokumentów lub zdjęć awarii przez aplikację mobilną;
  • Możliwość konsultacji naprawy z innymi użytkownikami;
  • Elektroniczne ewidencjonowanie kosztorysu naprawy.

Implementacja procesu zgłaszania awarii w systemie Plus Workflow stanowi idealne rozwiązanie wspierajcie efektywne zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstwa. Zapewnia ona zarówno szybką identyfikację problemów i skuteczne serwisowanie, jak i bieżące monitorowanie postępu prac oraz kosztów z nimi związanych.

Zainteresował Cię powyższy artykuł? Skontaktuj się z naszymi konsultantami pisząc na sprzedaz@suncode.pl!