Raport „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” mówi, że 22,7% wystawianych przez polskie firmy faktur ma opóźniony termin płatności. Plus Workflow nie tylko oferuje monitoring statusu należności oraz tworzenie raportów, ale także wspiera realizowanie płatności. W ramach tego rozwiązania możliwe jest generowanie listy faktur do zapłacenia. Po jej zaimportowaniu do systemu Bankowości Elektronicznej przelewy są grupowo realizowane.


By to zrobić, osoba o odpowiednich uprawnieniach w systemie Plus Workflow uruchamia formularz z listą faktur zatwierdzonych do płatności w procesie obsługi faktur sprzedaży. W liście tej wskazuje faktury, które mają zostać zapłacone najbliższym przelewem. W następnym kroku użytkownik wskazuje bank, w którym transakcja ma być zrealizowana. Wówczas zostanie wygenerowany plik w formacie odpowiednim dla uprzednio wskazanego banku. Ten sam plik zostaje automatycznie zarchiwizowany, zaś użytkownik może pobrać go i zaimportować do systemu bankowości elektronicznej.

System pozwala na zlecanie standardowych przelewów jak również przelewów Elixir. Po wykonaniu przelewu status płatności faktury w systemie Plus Workflow zmienia się na Zapłacono.

System Plus Workflow oferuje kompleksową obsługę procesu faktur – od ich rejestracji poprzez opis, akceptację i księgowanie, na płatności kończąc. Możliwość zlecania płatności wielu faktur jednocześnie to ogromne ułatwienie zwłaszcza dla pracowników działu płac i księgowości.