System Plus Workflow jest rozwiązaniem umożliwiającym kompletację, analizę i wykorzystywanie danych, które są kluczowym elementem skutecznej strategii biznesowej. Pozwala on na integrację z systemami klasy ERP, CRM, finansowo-księgowymi oraz platformami zewnętrznymi, takimi jak KSeF, NBP, GUS, VIES, KRS, itp.

Sposoby integracji w systemie Plus Workflow

System Plus Workflow jest wyposażony w szereg rozwiązań pozwalających na komunikację z systemami zewnętrznymi, która może być realizowana na podstawie plików wymiany danych, takich jak: CSV, TXT, XML, XLS, itp., REST API i SOAP API oraz tabel baz danych, przy wykorzystaniu protokołów JDBC/ODBC. Pliki mogą pochodzić z różnych miejsc, m.in. tabeli w bazach danych, zapytań do baz danych, plików na dysku czy web serwisów. Są to nie tylko informacje o klientach, pracownikach, produktach czy zamówieniach, ale także dane zewnętrzne (np. te pobierane z Głównego Urzędu Statystycznego) niezbędne do przeprowadzenia różnych procesów biznesowych.

Najczęściej system Plus Workflow integruje się z następującymi rozwiązaniami:

 • Poczta elektroniczna;
 • Google Docs;
 • Active Directory (AD/LDAP) / Azure AD, SAML;
 • MS Office (Word 2016/2019);
 • SAP;
 • SAGE Symfonia;
 • IFS;
 • Infor M3;
 • Oracle EBS/Fusion;
 • CDN Optima;
 • CDN XL;
 • DEF 2000/3000;
 • Teta;
 • MS Dynamics (AX, D365);
 • Navision;
 • KSeF;
 • NBP.

Integracja źródeł danych z modułami Plus Workflow

Integracja Plus Workflow z innymi systemami jest łatwa w konfiguracji, dzięki gotowym komponentom integracyjnym.

Rysunek 1. Moduły systemu Plus Workflow wspierające integrację z źródłami danych

 

Dzięki możliwościom importu, eksportu oraz wyświetlania źródeł danych w intuicyjny sposób, użytkownicy mogą skutecznie operować na informacjach niezbędnych do prowadzenia procesów biznesowych. Powiązane moduły dodatkowo rozszerzają funkcjonalności systemu, ułatwiając pracę z różnymi typami danych. W rezultacie integracja Plus Workflow z bazami danych stanowi kluczowy element efektywnego zarządzania danymi w firmach.