Wykonywanie obowiązków służbowych poza siedzibą firmy zwiększa elastyczność pracownika, a także gwarantuje mu niezależność od czynników środowiskowych. Oba te aspekty są obecnie szczególnie istotne, z tego też względu możliwość pracy na odległość z poziomu urządzeń mobilnych stała się wręcz krytyczna dla zachowania ciągłości biznesowej przedsiębiorstw.

Myśląc o dynamicznych realiach współczesnego rynku pracy, firma Suncode wprowadziła aplikacje mobilne wspomagające przedsiębiorstwa w efektywnym zarządzaniu pracą zdalną. Naszym celem jest promowanie zrównoważonych i elastycznych modeli zatrudnienia, stanowiących fundament współczesnego środowiska biznesowego. Świadomi dalszego rozwoju pracy mobilnej w przyszłości, wykorzystujemy nowoczesne technologie do ciągłego doskonalenia procesów biznesowych, w celu optymalizacji przedsiębiorstw i zwiększenia komfortu ich pracowników.

Aplikacje mobilne od Suncode

Platforma Plus Workflow została wyposażona w bezpieczne, szybkie i niezawodne aplikacje mobilne, umożliwiające efektywną pracę zdalną, bezpośrednio z systemu.

Pierwszą, flagową aplikacją mobilną oferowaną przez Suncode jest Plus Workflow Mobile. Pozwala ona wykonywać pracę w systemie Plus Workflow, bezpośrednio z poziomu urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym iOS lub Android. Użytkownik zyskuje możliwość efektywnego zarządzania swoimi obowiązkami służbowymi, bez konieczności korzystania z tradycyjnych komputerów. Aplikacja zapewnia dostęp nie tylko do istniejących funkcji, ale również pozwala na inicjowanie, monitorowanie i realizację kluczowych procesów biznesowych. To narzędzie wspomaga pracowników w podejmowaniu szybkich decyzji oraz utrzymaniu ciągłości operacyjnej, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Dzięki temu aplikacja mobilna Plus Workflow Mobile staje się kluczowym elementem w budowaniu efektywnego i dynamicznego środowiska pracy.

Drugą aplikacją, wspierającą pracę zdalną, jest Plus Workflow Scan. Umożliwia ona użytkownikom skanowanie dokumentów z poziomu urządzeń mobilnych oraz automatyczne przesyłanie ich do systemu Plus Workflow, niezależnie od aktualnej lokalizacji. Kluczową funkcjonalnością aplikacji jest możliwość łatwego podłączania dokumentów za pomocą kodów QR dostępnych w systemie, co znacznie usprawnia i automatyzuje procesy biznesowe. Przenoszenie informacji między urządzeniem mobilnym a platformą Plus Workflow jest błyskawiczne, dzięki czemu pracownicy zyskują wygodny dostęp do firmowej dokumentacji oraz możliwość jej natychmiastowego udostępnienia czy archiwizacji. Brak konieczności korzystania z tradycyjnych skanerów sprawia, że aplikacja mobilna Plus Workflow Scan stanowi nieocenione narzędzie wspierające użytkowników w zakresie sprawnego obiegu dokumentów i wypełniania obowiązków służbowych.

Rysunek 1. Aplikacje mobilne od Suncode – możliwości

Korzystając z naszych aplikacji mobilnych możesz:

  • Szybko skanować faktury, rachunki, załączniki od przedstawicieli handlowych
    i inne dokumenty kosztowe;
  • Obsługiwać dostawy zewnętrzne i wewnętrzne z magazynów, na wózkach widłowych;
  • Podpisywać biometrycznie dokumenty WZ;
  • Realizować procesy HR na produkcji z wykorzystaniem tabletów z aplikacją Plus Workflow Mobile dostępną dla pracowników produkcyjnych;
  • Wykonywać dotychczasowe obowiązki zawodowe z dowolnej lokalizacji;
  • Elastycznie reagować na zmiany rynkowe.

Obecnie zakres i forma pracy mobilnej stale się poszerzają. Nie ulega więc wątpliwości, że jej dalszy rozwój i ekspansja na różne obszary biznesu jest nieunikniona. Obserwowane zmiany w sposobie pracy, zwłaszcza w kontekście globalnej sytuacji, sprawiają, że elastyczność i zdolność do wykonywania obowiązków służbowych z dowolnego miejsca stają się coraz bardziej cenione. Wszechstronne zastosowania aplikacji mobilnych od Suncode obejmują najważniejsze zadania wykonywane codziennie w przedsiębiorstwie. Dostarczają efektywne narzędzia wspierające firmy w realizacji procesów biznesowych, zapewniając płynność i pełne bezpieczeństwo elektronicznego obiegu dokumentów, jednocześnie wspierając pracę zdalną.