Z Krajowym Systemem e-Faktur przedsiębiorcy mogli zapoznawać się już od 2022 roku. Dotychczas było to rozwiązanie opcjonalnie, jednak jak zapowiada Ministerstwo Finansów, wraz z 1 dniem lipca 2024 roku właściciele firm zostaną zobligowani do jego wykorzystywania w celu obsługi faktur kosztowych.

W Suncode zdajemy sobie sprawę, że dla większości przedsiębiorstw wdrożenie odpowiedniego narzędzia w tym zakresie to nie lada wyzwanie. Z tego właśnie względu nasz system Plus Workflow już od miesięcy gotowy jest do dwukierunkowego transferu danych z KSeF, a nasi specjaliści chętnie przejdą z Tobą przez cały proces wdrożenia nowego rozwiązania.

Czym jest Krajowy System e-Faktur?

Krajowy System e-Faktur to ogólnonarodowy system teleinformatyczny, który ma na celu wystawianie oraz przechowywanie faktur ustrukturyzowanych (e-faktur) w formacie XML.

KSeF został stworzony, aby przeciwdziałać nieprawidłowościom, chociażby w zakresie podatków VAT i dochodowych. Krajowy System e-Faktur stawia na usprawnienie rozliczania obrotu pomiędzy przedsiębiorcami i zabezpieczenie przetwarzanych danych.

Warto zaznaczyć, że od 1 lipca 2024 roku, KSeF będzie obowiązkowym systemem dla:

 • Właścicieli firm widniejących jako czynni płatnicy podatku VAT;
 • Właścicieli firm zwolnionych z podatku VAT;
 • Podatników zidentyfikowanych do szczególnej procedury UE – VAT OSS (ang. One Stop Shop), którzy posiadają polski Numer Identyfikacji Podatkowej.[1]

Krajowy System e-Faktur – podstawa prawna

Na co zwrócić uwagę?

Warto zaznaczyć, że Krajowy System e-Faktur nie posiada zaawansowanych funkcji, które oferują systemy elektronicznego obiegu dokumentów. Z tego względu warto mieć na uwadze 2 najistotniejsze aspekty:

 • Krajowy System e-Faktur służy do wymiany dokumentów – nie posiada wbudowanych mechanizmów, które umożliwiłyby m.in. akceptację faktury, dodawanie załączników czy obsługę płatności;
 • Krajowy System e-Faktur kontroluje jedynie zgodność faktury (struktury pliku XML) z założonym schematem (wzorem logicznym) – nie weryfikuje dokumentu pod kątem błędów merytorycznych.

Dlatego niezbędny okazuje się kompleksowy system obiegu dokumentów, który nie tylko usprawni komunikację z Krajowym Systemem e-Faktur, ale również zweryfikuje dane na fakturze i umożliwi jej sprawną akceptację i zaksięgowanie.

Plus Workflow dla Krajowego Systemu e-Faktur

Nasze rozwiązanie klasy Low-Code – Plus Workflow jest platformą kompleksową, która umożliwia realizację wielu zadań. W związku ze zmieniającymi się przepisami już w 2022 roku zostały rozpoczęte działania, mające na celu przystosowanie jej do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur.

Obecnie Plus Workflow umożliwia automatyczne pobieranie faktur ustrukturyzowanych z KSeF, odczytywanie z nich informacji oraz ich automatyczną rejestrację w systemie. Dzięki temu mechanizmowi faktura zostaje przekazana na odpowiednią ścieżkę akceptacji (Workflow), a w drugiej kolejności przesłana do systemu finansowo-księgowego za pomocą API lub robota Plus Workflow RPA.

Co równie istotne, użytkownicy mogą także automatycznie wygenerować i przesłać faktury sprzedaży do Krajowego Systemu e-Faktur bezpośrednio z systemu Plus Workflow.

Dzięki integracji profilu KSeF z Plus Workflow system może automatycznie pobierać faktury w formacie XML. Co istotne, system dokonuje odczytu faktury i załącza jej wizualizację w formacie PDF do formularza zadania.

Po wybraniu przycisku Pobierz dane z KSeF” system Plus Workflow automatycznie wczytuje informacje z faktury do formularza, co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych.

Pobieranie dokumentów ustrukturyzowanych z Plus Workflow to:

 • Komunikacja z KSeF za pośrednictwem API;
 • Autoryzacja za pośrednictwem tokena wygenerowanego na platformie;
 • Pobieranie faktury w ustalonych interwałach czasowych – zadanie zaplanowane;
 • Odczytywanie danych z ustrukturalizowanego pliku XML;
 • Wizualizacja faktury w oparciu o mechanizm udostępniony przez platformę KSeF;
 • Mapowanie pól odczytanych z pliku XML na pola w elektronicznym repozytorium dokumentów systemu Plus Workflow.

W formularzu zadania systemu Plus Workflow dostępny jest przycisk Wygeneruj fakturę KSeF”. Jego wybór powoduje stworzenie odpowiedniego dokumentu na podstawie danych uzupełnionych w formularzu, a następnie umożliwia wysłanie dokumentu do Krajowego Systemu e-Faktur. Numer referencyjny KSeF dostarczany jest po przetworzeniu dokumentu przez platformę.

Generowanie i przekazywanie dokumentów ustrukturyzowanych z Plus Workflow to:

 • Komunikacja z platformą KSeF za pośrednictwem API;
 • Autoryzacja za pośrednictwem tokena wygenerowanego na platformie;
 • Generowanie ustrukturyzowanego pliku XML w oparciu o dane wprowadzone w systemie Plus Workflow lub dane pobrane z systemów zewnętrznych;
 • Obsługa braku weryfikacji wystawionej faktury po stronie KSeF;
 • Obsługa pobierania UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru);
 • Generowanie faktury z kodem QR dla podmiotów nieobjętych obowiązkiem KSeF.
Korzyści wynikające z wykorzystania Plus Workflow dla Krajowego Systemu e-Faktur:
 • Wyeliminowanie duplikatów faktur;
 • Sprawny przepływ danych;
 • Zwiększenie efektywności pracy;
 • Możliwość weryfikacji ścieżki obiegu faktury;
 • Zarządzanie uprawnieniami dla użytkowników;
 • Brak konieczności wysyłania faktur pocztą lub drogą mailową;
 • Automatyczne powiadomienia mailowe o nowych zadaniach w systemie;
 • Dostępność do faktur i innych dokumentów z dowolnej lokalizacji 24/7;
 • Archiwizacja dokumentów w formie elektronicznej w bezpiecznych strukturach systemu;
 • Zmniejszona liczba błędów na fakturach dzięki ich weryfikacji merytorycznej w systemie;
 • Dwukierunkowy transfer danych pomiędzy systemem a systemami ERP oraz finansowo-księgowymi.

 


[1] https://www.podatki.gov.pl/ksef/informacje-o-ksef/