O modelowaniu procesów biznesowych z wykorzystaniem Low-Code w Polsce mówi się relatywnie od niedawna, mimo że termin ten znany jest już od ponad dekady. Dopiero na przestrzeni ostatnich lat pojęcie to na stałe zakorzeniło się w polskim biznesie, a przedsiębiorcy zaczęli aktywnie poszukiwać tego typu rozwiązań.

Firma Suncode dawno dostrzegła możliwości, jakie niesie za sobą Low-Code i już od lat umożliwia Klientom samodzielne modelowanie, uruchamianie i modyfikowanie obiegów dokumentów i aplikacji biznesowych, właśnie przy pomocy wspomnianego rozwiązania. Jest to niezwykle istotne, ponieważ dzięki temu mogą oni dynamicznie reagować na zmieniające się potrzeby przedsiębiorstwa i dostosowywać obiegi dokumentów do unikalnych potrzeb swojej branży.

Czym jest modelowanie procesów biznesowych?

Modelowanie procesów biznesowych to graficzne zaprezentowanie procesów przedsiębiorstwa, celem ich optymizacji. Aby odpowiednio modelować procesy biznesowe, kluczowa jest wiedza na temat struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz posiadanie jasno określonych celów. Prezentacja procesów biznesowych firmy w formie schematu pod wieloma względami przewyższa tradycyjne formaty, ale co najważniejsze, jest klarowna i łatwa w aktualizacji.

Co kryje się pod pojęciem Low-Code?

Dzięki zastosowaniu mechanizmu Low-Code modelowanie procesów biznesowych jest jeszcze sprawniejsze.

Platforma niskokodowa Low-Code z ang. Low-Code Development Platform (LCDP) to komplet narzędzi skierowanych w równym stopniu do programistów, jak i osób nieposiadających zaplecza programistycznego. Umożliwia ona wydajne generowanie i wdrażanie aplikacji biznesowych, minimalizując problemy nie tylko związane z tradycyjnym kodowaniem, ale także instalacją, konstruowaniem środowiska i wdrażaniem. Warto dodać, że tego typu platformy umożliwiają modelowanie procesów biznesowych przy wykorzystaniu graficznego i intuicyjnego interfejsu.

Plus Workflow rozwiązaniem Low-Code

System Plus Workflow wyposażony jest w graficzny edytor procesów biznesowych klasy BPMN – Plus Workflow Editor, który dzięki przejrzystemu interfejsowi umożliwia sprawne tworzenie i modyfikowanie aplikacji biznesowych każdemu użytkownikowi.

Z racji, że jest to rozwiązanie Low-Code, użytkownik formuje nowe procesy i formularze, mając dostęp do biblioteki pól dostępnych w systemie – są to m.in. standardowe pola tekstowe, listy rozwijane czy tabele dynamiczne. Ponadto układ formularza zadania jest całkowicie elastyczny. Wyłącznie od osoby modelującej nowy proces zależy, jak zostaną rozmieszczone pola i przyciski, wypełnienie których pól będzie obowiązkowe, a nawet, jakie będą miały kolory i ikony! Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu funkcjonalności Drag&Drop – wystarczy przeciągnąć interesujące nas elementy na wybrane miejsce formularza.

Wbudowany edytor procesów biznesowych posiada wiele funkcji, m.in.:

  • Możliwość kształtowania map w graficznym, intuicyjnym edytorze procesów;
  • Bieżąca weryfikacja poprawności zbudowanych map procesów;
  • Możliwość modelowania procesów szeregowych i równoległych;
  • Możliwość ustawiania zadań automatycznych i definiowania terminów ich wykonywania;
  • Możliwość automatycznego wygenerowania formularza na podstawie dodanych pól i przycisków akceptacji;
  • Możliwość dostosowania wyglądu formularza do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa;
  • Możliwość tworzenia procesów przy wykorzystaniu predefiniowanych typów pól;
  • Bieżące generowanie podglądu nowego formularza;
  • Możliwość zarządzania wersjami procesów przez administratora.
Rysunek 1. Najistotniejsze korzyści wynikające z modelowania procesów biznesowych z Low-Code

 

Wiemy, że Klienci cenią sobie niezależność, dlatego tak istotne jest dla nas, aby system Plus Workflow spełniał wszystkie ich oczekiwania i umożliwiał samodzielne wprowadzanie modyfikacji do już uruchomionych procesów. Dzięki temu, że jest to rozwiązanie Low-Code, modelowanie i modyfikowanie procesów i aplikacji biznesowych są bezproblemowe, nawet dla użytkowników nieposiadających zaawansowanej wiedzy programistycznej.