Kwestia kwalifikowanego podpisu elektronicznego została unormowana już ponad 20 lat temu. Reguluje ją ustawa z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, która jasno określa warunki i skutki prawne wykorzystywania podpisu elektronicznego czy procedury związane ze świadczeniem tego rozwiązania. Należy więc jasno zaznaczyć, że dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym to dokument wiążący na takich samych zasadach jak ten, podpisany fizycznie przez zainteresowanego.

Integracja systemu Plus Workflow z platformami do podpisów kwalifikowanych od uwierzytelnionych dostawców pozwala nie tylko na sprawne regulowanie spraw niecierpiących zwłoki, ale również redukcję kosztów i usprawnienie działalności przedsiębiorstwa przy jednoczesnej minimalizacji wykorzystywanego papieru.

Czym jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny uwierzytelniany odpowiednim certyfikatem, który pozwala na jednoznaczną identyfikację podpisującego użytkownika. Jest to bezpieczne rozwiązanie, jako że tylko osoba, do której przyporządkowane są podpis z certyfikatem, może posłużyć się danym podpisem elektronicznym.

Podpis elektroniczny w Plus Workflow

Ponieważ coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z korzyści płynących ze stosowania podpisów elektronicznych, Suncode zadbał o możliwość ich wykorzystania w  systemie Plus Workflow. Został on wyposażony w funkcję umożliwiającą sygnowanie dokumentów za pomocą podpisów elektronicznych lub pieczęci pochodzących od zaufanych dostawców.

Rysunek 1. Rodzaje podpisów elektronicznych obsługiwanych przez Plus Workflow

 

Dzięki tak szerokiej palecie dostępnych podpisów elektronicznych na platformie Plus Workflow możliwa jest digitalizacja praktycznie dowolnego procesu biznesowego, niezależnie od obszaru biznesowego, z poszanowaniem prawa oraz zapewnieniem bezpieczeństwa dokumentów i danych. Dodatkowo każdy podpisany dokument wraz z metadanymi jest zapisywany w elektronicznym repozytorium dokumentów Plus Workflow, dzięki czemu uprawnieni użytkownicy uzyskują dostęp do centralnej, bezpiecznej, szybkiej oraz niezawodnej bazy dokumentów firmowych.

Podpis elektroniczny z Plus Workflow to wiele korzyści, wśród których należy wymienić:

  • Bezpieczeństwo danych;
  • Oszczędność czasu;
  • Łatwość obsługi;
  • Efektywne podpisywanie dokumentów niezależnie od lokalizacji;
  • Redukcja kosztów związanych z obsługą i przechowywaniem dokumentów w formie papierowej;
  • Sprawne kontrolowanie nanoszonych zmian i statusu podpisów od poszczególnych użytkowników.

Bez wątpienia podpis elektroniczny to kolejny krok ku digitalizacji procesów, a tym samym cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa. Dzięki e-podpisom możliwa jest stopniowa eliminacja dokumentów papierowych, skrócenie czasu realizacji procesów, obniżenie ich kosztów poprzez znaczne zmniejszenie pracochłonności związanej przygotowywaniem dokumentów oraz podpisem własnoręcznym, poprawa bezpieczeństwa dokumentów, jak również możliwość pracy zdalnej dla osób pracujących w modelu hybrydowym lub zdalnym.