Firma Suncode jest firmą dostarczającą i wdrażającą systemy klasy Workflow. Wśród podstawowych usług oferowanych przez Suncode znajduje się również szczegółowa analiza procesów biznesowych.

Efektywność procesów biznesowych realizowanych w organizacji jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na efektywność przedsiębiorstwa. Procesy biznesowe funkcjonują w każdym przedsiębiorstwie, lecz nie w każdym są one poprawnie zidentyfikowane i opisane. Wówczas wymagają one analizy i optymalizacji.

Konsultanci Suncode posiadają wiedzę teoretyczną oraz bogate doświadczenie praktyczne w zakresie modelowania procesów biznesowych w organizacjach. Usługa analizy procesów realizowanych w przedsiębiorstwie może być świadczona dla konkretnego procesu lub globalnie, dla ogółu procesów funkcjonujących w firmie.

Potrzeba modelowania procesów biznesowych zazwyczaj podyktowana jest wprowadzeniem zmian organizacyjnych (np. reinżynieria, udoskonalenie procesów, wdrożenie SZJ ISO 9000) czy wdrożeniem systemów informatycznych (np. Workflow, ERP). Firma Suncode stosuje sprawdzoną metodykę modelowania procesów. Modele procesów opracowywane są z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych w zestandaryzowanych notacjach.

Na podstawie modelu procesu możliwe jest jego optymalizowanie. Model procesu stanowi również podstawę do wdrożenia systemu klasy Workflow/BPM, DMS czy ERP. Opracowanie standardu procesu umożliwia analizę i interpretację wyników procesu oraz jego ciągłe doskonalenie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy w tym zakresie zachęcam do przesyłania zapytań na adres sprzedaz@suncode.pl.