Wtyczka Plus NIP Checker stanowi rozszerzenie systemu Plus Workflow o nową funkcjonalność, dzięki której użytkownik może w łatwy i szybki sposób na etapie rejestracji dokumentu kosztowego sprawdzić poprawność numeru NIP oraz status podatnika VAT.

Jej zastosowanie pozwoli uniknąć sytuacji, gdy w wyniku braku aktualnych danych, obowiązek zapłacenia podatku będzie ciążył na odbiorcy faktury. Wtyczka zawiera komponenty do sprawdzenia statusu podatnika VAT w bazach Ministerstwa Finansów.

Zastosowanie wtyczki w procesach biznesowych automatyzuje pozyskanie bieżącej (w momencie dokonania weryfikacji) informacji o statusie podmiotu gospodarczego jako aktywnego podatnika podatku VAT. W celu sprawdzenia statusu użytkownik systemu Plus Workflow realizujący zadania w procesie nie musi korzystać z innych aplikacji lub przełączać się pomiędzy okienkami przeglądarki. Informacja zwrotna wysyłana przez serwis Ministerstwa Finansów zostaje zapisana w historii procesu akceptacji faktury.

Co warte podkreślenia – licencja wtyczki nie jest limitowana na liczbę zapytań wysyłanych do serwisu Ministerstwa Finansów, liczbę procesów oraz liczbę użytkowników.

Wtyczka Plus NIP Checker posiada wiele możliwości konfiguracji jej zastosowania w procesie faktur.