System Plus Workflow jest wszechstronną platformą wspomagającą zarządzanie procesami biznesowymi, także w obszarze HR. Kolejny Klient wykorzystał Plus Workflow do usprawnienia procesu obsługi wniosków urlopowych.

Urlop to czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika. Każdy pracownik ma prawo do urlopu. Prawo to jest zagwarantowane przez obowiązujące przepisy prawne. Pracownik, który zamierza skorzystać z urlopu, składa do przełożonego wniosek urlopowy.

Proces wniosków urlopowych odzwierciedlony w systemie Plus Workflow składa z kilku etapów. Proces inicjuje pracownik ubiegający się o urlop. Podczas nieobecności pracownika jego obowiązki przekazywane są innej osobie, którą wskazuje pracownik jako swojego zastępcę w tym czasie. Dzięki temu unikniemy przestojów w pracy w trakcie nieobecności pracownika, który może zostać wybrany przy rozpoczęciu nowego procesu. Kolejnym użytkownikiem biorącym udział w procesie jest przełożony pracownika, którego zadaniem jest akceptacja bądź odrzucenie wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, pracownik inicjujący proces jest powiadamiany o przyznaniu urlopu. Proces kończy się etapem potwierdzającym odbycie urlopu przez pracownika.

Wykorzystanie systemu Plus Workflow do obsługi wniosków urlopowych przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim jest to wyeliminowanie papierowych druków, dzięki przejściu na elektroniczne formularze w systemie elektronicznego obiegu dokumentów. W Plus Workflow wszystkie wnioski są archiwizowane, każdy uprawniony użytkownik może spojrzeć w historię procesu, łatwo sprawdzić kto zastępował nieobecnego pracownika. Dzięki wykorzystaniu platformy dostarczanej przez Suncode wniosek urlopowy można składać w dowolnym miejscu o dowolnej porze poprzez przeglądarkę internetową.

W systemie Plus Workflow każdy użytkownik może sprawdzić pozostały limit dni urlopowych w danym roku. Pracownik ma również dostęp do historii swoich urlopów – może sprawdzić kiedy brał urlop, na jak długo i jakiego rodzaju. System Plus Workflow sam oblicza dostępną liczbę dni dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.