We wszystkich przedsiębiorstwach terminowość odgrywa kluczową rolę. W związku z tym niezwykle istotną umiejętnością wśród pracowników jest odpowiednie zarządzanie czasem, w celu podniesienia efektywności pracy. Z tego względu niezbędne wydaje się zastosowanie nowoczesnych metod, które wesprą pracowników w tymże trudnym zadaniu i zdejmą z ich barków problemy związane z planowaniem i monitorowaniem zadań do wykonania.

Wsparciem w tym zakresie może być wtyczka Plus Scheduled Task systemu Plus Workflow, której główną funkcjonalnością jest umożliwienie administratorom i projektantom systemu na automatyzację  zadań na podstawie zapytania SQL. Osoba upoważniona konfiguruje ustawienia zadań do wykonania na podstawie określonych klas. Zapytanie to jest w stanie sterować wybranymi elementami systemu, takimi jak wysyłanie odpowiednich powiadomień cyklicznych do wskazanych użytkowników. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy mogą otrzymywać, w określonych przez administratora odstępach czasu, przypomnienie o zadaniach oczekujących na wykonanie. Ponieważ zadanie zaplanowane odbywa się w stałych odstępach czasu, pracownik nie musi pamiętać o ciągłym monitorowaniu zadań w systemie.

Wtyczka Plus Scheduled Task jest idealnym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorstwa, które na co dzień zmaga się z dużą ilością zadań do wykonania. Powiadomienia przychodzące na skrzynkę mailową są niewątpliwym ułatwieniem, dostosowanym do potrzeb klientów. Co więcej,  Plus Shceduled Task nie tylko zoptymalizuje czas pracy i wyeliminuje wszelkie opóźnienia wynikające z niewykonanych zadań, ale również zwiększy efektywność pracowników i liczbę zadowolonych z terminowego wykonania usług klientów.