AXIANS (dawniej GRANIOU ATEM) jest liderem wśród dostawców usług utrzymaniowych, inwestycyjnych i implementacyjnych na krajowym rynku telekomunikacyjnym.   Na polskim rynku działa od 1995 roku. Oferta przedsiębiorstwa zawiera zakres usług obejmujących pełny cykl życia systemów telekomunikacyjnych, multimedialnych, radiowo-telewizyjnych, począwszy od konsultacji w zakresie strategii i metod budowy, użytkowania systemu, poprzez jego utrzymanie i łącznie z modernizacją sieci. Dla usprawnienia swojej działalności biznesowej, AXIANS nawiązał współpracę z Suncode.

Przedsięwzięcie polegające na wdrożeniu systemu elektronicznego obiegu dokumentów miało na celu usprawnienie funkcjonowania istotnych procesów przedsiębiorstwa. System Plus Workflow wspiera proces obiegu faktur kosztowych i projektowych oraz pełną obsługę rozliczeń z pracownikami m. in z zakresu rozliczania delegacji pracowniczych. Proces rozliczania delegacji stanowi rozwiązanie pozwalające na kontrolowanie w systemie zarządzania dokumentami i procesami biznesowymi kosztów związanych z wyjazdami służbowymi zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Proces rozpoczyna etap, którego realizatorem jest osoba, która wróciła z wyjazdu służbowego. Pracownik ten jest zobowiązany do rozliczenia delegacji. W tym celu wypełnia on formularz w systemie obiegu dokumentów wprowadzając dane o poniesionych wydatkach. Pracownik musi również podać informacje charakteryzujące odbytą podróż m.in. daty przekroczenia granicy, kraj docelowy, środek lokomocji itp. Pracownik rozliczający delegację po wypełnieniu formularza zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów źródłowych takich jak faktury, czy też paragony potwierdzające poniesione koszty. Następnie proces trafia do przełożonego osoby, która rozlicza wyjazd służbowy. Po uzyskaniu niezbędnych akceptacji zadanie trafia do działu księgowości w celu akceptacji księgowej. W ramach realizacji tego etapu delegacja jest rozliczana pod względem księgowym oraz finansowym tzn. jest księgowana w systemie FK, a saldo rozliczane z pracownikiem w gotówce lub bezgotówkowo. Na tym etapie proces może zostać zakończony.

AXIANS dla usprawnienia pracy swoich pracowników korzysta również m.in. z procesu obiegu faktur przelewowych wraz z oceną Bazy Kwalifikowanych Dostawców, obiegu dokumentów rozliczenia zaliczki / zakupu gotówkowego,  wnioskowania o zaliczkę wdrożonych przez specjalistów Suncode. Rozwiązanie dostarczone przez Suncode wykorzystywane jest przez większość pracowników firmy w 20 oddziałach w Polsce w modelu skanowania rozproszonego.