Od września 2019 roku zaczęła obowiązywać biała lista podatników VAT. Znajdują się na niej dane dotyczące zarejestrowanych, wyrejestrowanych oraz statusów podatników VAT wraz z numerami ich rachunków bankowych. Zmiana dotyczy podatku od towarów i usług. Dzięki tej liście będzie można zweryfikować dane kontrahenta, gdy płatność przekracza 15.000 zł. Jeśli rachunek nie widnieje na białej liście w profilu podatnika – kwota nie będzie kosztem podatkowym. 

Biała lista będzie zawierała trzy wykazy, które gromadziły obecnie dane o:

  • podatnikach zarejestrowanych,
  • wykreślonych,
  • przywróconych do rejestru.

Lista prowadzona będzie w formie elektronicznej, przez szefa KAS. Baza dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów, a weryfikacja kontrahenta może być dokonana na podstawie kilku zmiennych:

  • numer konta,
  • NIP,
  • Regon,
  • nazwa podmiotu.

Biała lista zawiera jedynie rachunki bankowe przedsiębiorców, na które mają być dokonywane wpłaty od kontrahentów. Ma to zniwelować sytuację płatności split payment na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe. W momencie, gdy kontrahent dokona wpłaty na konto inne niż wskazane na białej liście, kwotę powyżej 15 tys. zł nie rozliczy jej w kosztach uzyskania przychodu. W tym przypadku istotna jest data wykonania przelewu, czy w tym dniu rachunek kontrahenta widniał w bazie.

Zmiany zostały wprowadzone z wrześniem bieżącego roku, natomiast sankcje za wpłatę należności na niewłaściwe konto bankowe będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Podatnik może stracić możliwość zaliczenia wypłaconej sumy, na rzecz podmiotów nie posiadających kont firmowych, do kosztów uzyskania przychodu w PIT i CIT oraz będzie musiał liczyć się z solidarną odpowiedzialnością za VAT.

Przez zmiany prawne dział administracji w firmach będzie zmuszony poświęcić więcej czasu na weryfikację kontrahentów. A zwłaszcza w sytuacji, gdy nie posiada jednego systemu do obiegu dokumentów. Każde zakupy powyżej 15 tys. zł sfinalizowane w ciągu miesiąca mogą zostać wprowadzone w koszty jeśli wcześniej zostały zweryfikowane w bazie. Ważny jest również fakt, że lista nie będzie zawierała rachunków prywatnych, więc przy każdej tego typu transakcji powyżej wspomnianej kwoty, przedsiębiorca będzie zobligowany do składania zawiadomienia w urzędzie skarbowym sprzedawcy.

W Suncode staramy się optymalizować pracę biurową oraz oszczędzać czas poświęcany na pojedyncze czynności. W tym celu nasz system Plus Workflow został już wyposażony w dedykowany  moduł Plus VENDOR Checker. Zastosowanie wtyczki pozwoli w szybki i łatwy sposób zweryfikować kontrahenta oraz numer konta bankowego już na etapie rejestracji dokumentu.

Wtyczka pobiera dane z systemu udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. System przeszukuje bazę w celu weryfikacji danych kontrahenta. Jeśli numer konta bankowego i numer NIP będą niezgodne z białą listą podatników VAT system od razu przekaże taką informację. Istnieją trzy warianty konfiguracji wtyczki w systemie Plus Workflow:

  • Specjalny przycisk IBAN i NIP – jak sama nazwa wskazuje zostaje umieszczony przycisk na dashboardzie, który powoduje weryfikację numeru konta. Status może zostać przedstawiony w postaci pop-upu lub umieszczony w dodatkowym polu „Status”;
  • Walidator wewnętrzny – weryfikacja następuje po akceptacji faktury. W tym wariancie system wyświetla informację w komunikacie. Gdy system nie znajduje danych na białej liście blokuje akceptację zadania, w przypadku pozytywnej weryfikacji Plus VENDOR Checker zapisuje treść komunikatu w komentarzu oraz przesyła zadanie do kolejnego etapu;
  • Zadanie automatyczne – walidacja numeru NIP oraz konta bankowego następuję automatycznie, gdyż jest to nierozerwalny element procesu, który został umieszczony na jego mapie.

Nowa wtyczka zautomatyzuje czynności związane ze zmianami w przepisach podatkowych. Dzięki wykorzystaniu wtyczki użytkownik nie będzie musiał przechodzić między oknami w celu weryfikacji kontrahenta, wpisywać danych ręcznie oraz przeszukiwać bazę Ministerstwa przy każdej rozliczanej fakturze. Plus VENDOR Checker w pełni optymalizuje pracę weryfikacji kontrahentów, w sposób bardzo intuicyjny. To użytkownik wybiera metodę konfiguracji modułu, czy walidacja ma się odbywać automatycznie czy przez wybór dedykowanego buttona. Przy rozbudowywaniu Plus Workflow jesteśmy  na bieżąco z przepisami prawnymi, a system jest szybko aktualizowany dzięki dedykowanym modułom, pod wszystkie wprowadzane zmiany.