Termin continuous improvement definiuje wszelkie działania, które wchodzą w zakres systematycznego doskonalenia procesów organizacji i podnoszenia ich jakości. Polega na projektowaniu oraz późniejszym wdrażaniu rozwiązań służącym usprawnieniu pracy i zbieraniu danych z fazy eksploatacji tego rozwiązania, co pomaga w identyfikacji pola do poprawy. 

To z kolei wspiera projektowanie kolejnego, lepszego rozwiązania. Działania te zwykle obejmują obszary strategiczne, społeczne, techniczne oraz strukturalne. Doskonalone mogą być nie tylko wytwory działalności przedsiębiorstwa, ale także czynności, procesy oraz elementy wewnętrzne organizacji jak na przykład struktura organizacyjna. Każda operacja mająca na celu usprawnienie elementu działalności organizacji powinna być zaplanowana w najbardziej optymalny sposób.

Workflow

Odpowiedzią Suncode na potrzeby rynku związane z ciągłym dążeniem przedsiębiorstw do optymalizacji realizowanych procesów jest narzędzie Plus Workflow Editor, które daje użytkownikom systemu Plus Workflow możliwość samodzielnej edycji oraz tworzenia procesów biznesowych od zera, bez potrzeby znajomości zaawansowanych technik programistycznych. Samodzielna analiza dotychczasowych procesów, ich modyfikacja oraz wdrożenie w środowisku informatycznym są możliwe właśnie dzięki temu narzędziu.

Graficzne studio do modelowania procesów jest narzędziem ułatwiającym szybkie uruchamianie kolejnych obiegów dokumentów i procesów pracy. Powala ono zaprojektować przebieg procesu, zbudować formularze, czyli nazwać pola i przyciski, a następnie uruchomić zbudowane rozwiązanie dla szerokiej grupy użytkowników za pomocą prostych kliknięć bez potrzeby programowania. Ogranicza to czas i koszty oraz odciąża zwykle obarczone dużą ilością pracy działy IT.– Tomasz Szlachta, Sales Manager Suncode.

Stały rozwój to podstawa działalności nowoczesnych organizacji. Choć czasami świat narzuca niewyobrażalne tempo pracy, to dostarcza także coraz więcej narzędzi, by to tempo utrzymać.