W minioną środę uczestniczyliśmy w konferencji DocuSign, dotyczącej podpisów cyfrowych. Spotkanie tego typu odbyło się w Polce po raz pierwszy. Ogromnie się cieszymy, że mogliśmy w nim uczestniczyć i promować wykorzystanie podpisu elektronicznego w systemie Plus Workflow. Rozwiązanie można zastosować przy akceptacji większości dokumentów, ze względu na bezpieczeństwo wykorzystania.

W firmie Suncode usprawniamy działanie przedsiębiorstw, przez wdrażanie systemu Plus Workflow, bazując na idei „paperless”. Staramy się wyeliminować dokumenty papierowe z biur, wprowadzając nowe rozwiązania informatyczne, jak w tym przypadku podpis elektroniczny. Podczas konferencji w Warsaw Spire Tomasz Szlachta prezentował, w jaki sposób wykorzystać podpis elektroniczny w Plus Workflow.

Integracja Plus Workflow z DocuSign urzeczywistnia ideę „biura bez papierów” i znacząco podnosi efektywność procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie.

Platformę DocuSign można zaimplementować do systemu Workflow, a zastosowanie rozwiązania można wykorzystać m.in. do:

  • Procesów opiniowania i zawierania umów
  • Zamówień podpisywanych na odległość z kontrahentami
  • Potwierdzania odbioru dokumentacji czy dostaw
  • Oświadczenia stron i porozumień
  • Dokumentacji kadrowej
  • Wniosków klienckich
  • Dokumentacji wewnątrzorganizacyjnej: zarządzenia, procedury systemu zapewnienia jakości i wiele innych.

Ważnym aspektem rozwiązania jest pozytywne doświadczenie klientów.
Przemawia za tym liczba użytkowników, która jest liczona w milionach
i ciągle się powiększa przez korzyści jakie zapewnia platforma.

DocuSign to przede wszystkim bezpieczeństwo. Użytkownicy Plus Workflow biorący udział w procesie zyskują pewność i gwarancję podczas składania podpisów przez każdą ze stron na dokumencie przez potwierdzenie tożsamości certyfikatem producenta. Oznacza to, że w systemie Plus Workflow znajduje się certyfikat DocuSign, który potwierdza elektroniczny podpis konkretnego dokumentu znajdującego się w repozytorium systemowym.

Jeśli rozwiązanie Cię zainteresowało, zapraszamy do kontaktu.