Coraz więcej przedsiębiorstw angażuje się w społeczną odpowiedzialność biznesu. Jednym z rozwiązań umożliwiających realizację tego celu jest fakturowanie elektroniczne.

Koncepcja CSR (z ang. Corporate Social Responsibility) ta głosi, że przedsiębiorstwa powinny uwzględniać w swojej działalności interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Działalność przedsiębiorstwa wpływa na środowisko i je zanieczyszcza. Wobec tego obowiązkiem jej jest dbanie o dobro społeczeństwa. Według raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012” opracowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu coraz więcej polskich firm świadomych jest tego, jak ważny jest ich wkład w rozwój gospodarczo-społeczny i funkcjonowanie w zrównoważonej gospodarce za kilkanaście, kilkadziesiąt lat.

Biznes odpowiedzialny społecznie to nie tylko działalność charytatywna. To przede wszystkim takie organizowanie działalności podstawowej przedsiębiorstwa, by jak najmniej zagrażała otaczającemu środowisku. Przykładem rozwiązań będących odpowiedzią na koncepcję CSR są np. innowacyjne ulepszenia, dzięki którym można poprawić warunki pracy swoim pracownikom, wysoka jakość produktów. Działaniem proekologicznym jest również minimalizacja zanieczyszczeń, hałasu, zużycie papieru, wody, energii elektrycznej. Wbrew pozorom nie dotyczy to tylko procesu produkcyjnego. Rozwiązania takie można wprowadzić również w pracy biurowej, np. poprzez zastosowanie fakturowania elektronicznego.

Przejście z wystawiania faktur tradycyjnych na elektroniczne przynosi wiele korzyści: zmniejszenie czasu dostarczenia faktury do klienta, oszczędność papieru i pieniędzy. Korzystanie z e-faktur jest rozwiązaniem bardzo wygodny. Rozwiązanie to korzystnie wpływa na środowisko i wpisuje się w ideę CSR.

Jednak faktury elektroniczne, podobnie jak ich papierowe odpowiedniki, podlegają obowiązkowi archiwizacji. Przepisy pozwalają przechowywać elektroniczne faktury w dowolny sposób zapewniający: autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, łatwe ich odszukanie, bezzwłoczny dostęp do faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie. Rozwiązaniem pozwalającym przechowywać e-faktury jest elektroniczne archiwum dokumentów wbudowane w Plus Workflow. System posiada również moduł Plus e-faktura, którego zadaniem jest obieg faktur elektronicznych.