System Plus Workflow nieustannie się rozwija, pojawia się wiele dodatków i modułów do podstawowej wersji systemu. Niebawem ukaże się moduł Ewidencji Środków Trwałych.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, przedsiębiorcy mają obowiązek ewidencjonowania środków trwałych będących własnością firmy. Majątek trwały firmy to wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia techniczne, wartości niematerialne i prawe oraz nieruchomości, których okres użyteczności jest dłuższy niż jeden rok. Aktywa trwałe charakteryzują się tym, że występują w wielu procesach gospodarczych, zużywając się stopniowo.

Firma Suncode wzbogaciła system Plus Workflow o nowy moduł przeznaczony do ewidencjonowania środków trwałych oraz wyposażenia. W module dostępnych jest wiele zakładek, np. wyposażenie pracownika w sprzęt, odzież roboczą, środki trwałe i urządzenia pomiarowe. W każdej zakładce znajdują się szczegółowe informacje dotyczące środka trwałego, np. dane o sprzęcie, dane pracownika korzystającego ze sprzętu, informacje na temat przeglądów, gwarancji, informacje dotyczące zakupu lub historia poprzednich właścicieli sprzętu. W systemie znajduje się również zakładka z zadaniami dla użytkowników. W zależności od uprawnień mogą oni zarządzać środkami trwałymi, np.: edytować dane, przekazywać sprzęt, wycofywać, sprzedawać, dodawać nowy.

System ewidencji środków trwałych wyposażony jest w szereg raportów pozwalających na analizę stanu aktywów trwałych w przedsiębiorstwie. Raporty te ułatwiają wykonanie spisu kontrolnego lub spisu z natury.

Dane przechowywane w systemie Ewidencji Środków Trwałych są bezpieczne. Dostęp do nich mają tylko osoby uprawnione do tego. W systemie istnieje możliwość zarządzania użytkownikami oraz ustawiania ich uprawnień.

Moduł ewidencji środków trwałych, podobnie jak większość rozwiązań dostarczanych przez Suncode, cechuje się elastycznością. Może on być dostosowany do indywidualnych wymagań każdego przedsiębiorstwa. System Ewidencji Środków Trwałych dostępny jest z przeglądarki internetowej. Wdrożenie omawianego modułu w systemie Plus Workflow pozwala zredukować ilość systemów IT w przedsiębiorstwie.