Fresenius Medical Care to największy na świecie międzynarodowy dostawca produktów i usług dializacyjnych dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. Zajmuje się zaopatrzaniem szpitali i stacji dializ w całym kraju. Od 2000 roku przedsiębiorstwo rozpoczęło prowadzenie własnych stacji dializ poprzez spółkę Fresenius Nephrocare Polska.

Cechą wyróżniającą przedsiębiorstwo są najwyższe standardy medyczne, które doceniane są przez pacjentów, jak również podmioty medyczne z nim współpracujące. W związku z rozwijającą się działalnością i chęcią utrzymania wysokiego poziomu zadowolenia swoich odbiorców, firma Fresenius Medical Care postanowiła wesprzeć procesy HR w każdym ze swoich oddziałów. Zatrudniony i odpowiednio zarządzany personel  jest bowiem punktem wyjścia w budowaniu zaufania wśród klientów i pacjentów. Narzędziem najbardziej odpowiednim w oczach kierownictwa Fresenius Medical Care oraz Fresenius Nephrocare do wsparcia procesów w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim okazał się system Plus Workflow, który do tej pory był wykorzystywany przez ponad 2000 użytkowników do opisu i akceptacji faktur zakupu.

Po przeprowadzeniu w 2015 r. upragade’u systemu Plus Workflow w FMC, który wniósł nowe funkcjonalności i możliwości – zaimplementowane zostały procesy HR. Pierwszym z nich jest proces zatrudniania nowego pracownika, który pozwala użytkownikom systemu w pełni zarządzać całością dokumentacji jak również poszczególnymi informacjami dotyczącymi nowych pracowników. Każdy nowozatrudniony pracownik scharakteryzowany jest w systemie odpowiednimi danymi, do których należą m.in. wymiar etatu pracy, spółka oraz dział do którego przynależy, wysokość wynagrodzenia, okres trwania umowy. Pozyskane i zarchiwizowane dane pozwalają na szybkie wyszukiwanie informacji o pracowniku przedsiębiorstwa w czasie trwania współpracy, a także po jej zakończeniu.

Kolejnym wdrożonym procesem jest proces zmiany warunków zatrudnienia. Uprawniony użytkownik – najczęściej przełożony, w każdym momencie trwania umowy z pracownikiem ma możliwość zmiany jej warunków. Rozwiązanie wykorzystywane jest w przypadku zmian kadrowych bądź relokacji pracownika w ramach organizacji. Również w tym przypadku możliwa jest zmiana wymiaru etatu,  wysokości wynagrodzenia, obejmowanego stanowiska i innych zmiennych.

Nowa wersja systemu Plus Workflow otworzyła przed pracownikami firmy Fresenius Medical Care możliwość samodzielnego modelowania procesów biznesowych za pomocą wbudowanego narzędzia Plus Workflow Editor. Zorganizowano zatem czterodniowe szkolenie w siedzibie Klienta by przekazać odpowiednie kompetencje w tym zakresie,. Podczas szkolenia, trenerzy Suncode przekazali kompleksową wiedzę, pozwalającą rozwijać system samodzielnie. W następstwie  szkolenia oraz inicjatywy zespołu pracowniczego powstał nowy proces biznesowy – wnioskowanie o nagrodę. Pracownicy, którzy sami stworzyli proces mogą teraz wnioskować do swojego przełożonego o nagrodę, jeżeli spełnią sprecyzowane założenia do jej otrzymania.

„Dzięki szkoleniu przeprowadzonemu przez Specjalistów Suncode, pracownicy zostali dodatkowo zmotywowani do efektywnej pracy. Niewątpliwą satysfakcję przyniosła możliwość samodzielnego  modelowania procesu, dzięki któremu przełożony może wnioskować o przyznanie nagrody za osiągnięte przez pracownika wyniki pracy. Nabyta podczas szkolenia wiedza pozwoliła na rozwój sytemu Plus Workflow, jak i wzrost kompetencji pracowników.” – Michał Łyskawa, Senior Financial Controller

Współpraca Suncode z Fresenius Medical Care stworzyła płaszczyznę do sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Dzięki zoptymalizowanym procesom i przeprowadzonemu szkoleniu,  osoby zatrudnione w Fresensius Medical Care mają wpływ na kształtowanie  procesów w miejscu swojego zatrudnienia.