Fundacja DKMS to niezależna organizacja non-profit, posiadająca statut Organizacji Pożytku Publicznego, która jest obecna w Polsce już od 2008 roku. Działa w interesie najwyższego dobra, jakim jest ludzkie życie, pomaga ratować osoby chore na nowotwory krwi poprzez rejestrowanie nowych potencjalnych Dawców, którzy w ten sposób stają się realną szansą na życie dla potrzebujących przeszczepienia komórek macierzystych.

Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie, potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych. Działający przy fundacji Ośrodek Dawców Szpiku jest największy w Polsce – zarejestrowanych jest w nim  ponad 1,8 mln potencjalnych Dawców szpiku.  Od początku istnienia Fundacji DKMS w Polsce ponad 11 000 osób oddało swoje komórki macierzyste lub szpik Pacjentom w Polsce i na świecie. Obecnie, co roku ponad 1300 osób zarejestrowanych w bazie Fundacji DKMS oddaje krwiotwórcze komórki macierzyste, dając tym samym szansę na życie innym.

Ponadto, aby móc w pełni wspierać chorych hematoonkologicznie, zarówno fizycznie, jak i psychologicznie, fundacja współpracuje z ekspertami z dziedziny hematoonkologii, dietetyki, psychoonkologii i rehabilitacji. Od 2018 roku DKMS realizuje Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, który stanowi uzupełnienie misji Fundacji. To kompleksowy i zaawansowany projekt, który obejmuje wszystkie istotne obszary walki z nowotworami krwi, a także przyczynia się do poprawy warunków leczenia i życia Pacjentów. Wspiera on również rozwój polskiej transplantologii. Dzięki Programowi towarzyszymy Pacjentom w  całym procesie leczenia – od momentu diagnozy, aż do całkowitego powrotu do zdrowia. W ciągu 4 lat istnienia Programu Fundacja przeznaczyła już blisko 20 mln złotych na realizację jego celów.

Fundacja DKMS może poszczycić się również efektywną edukacją społeczeństwa w zakresie idei dawstwa szpiku oraz promocją zdrowia publicznego. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie Fundacji, dzięki tym działaniom aż 97% Polaków słyszało o idei dawstwa szpiku. Budowanie świadomości oraz edukacja społeczna na temat idei dawstwa szpiku spowodowały, że Polska jest na trzecim miejscu w Europie a piątym na świecie pod względem liczby zarejestrowanych dawców.

Warto zaznaczyć, że Ośrodek Dawców Szpiku działający przy Fundacji DKMS, funkcjonuje zgodnie z polskim prawem, na podstawie zezwolenia Ministra Zdrowia, aktualizowanego raz na 5 lat – ostatnia taka decyzja została wydana w 2021 roku.

Działania DKMS nie znają granic – organizacja działa prawie na całym świecie – w Europie, Afryce, Azji, Ameryce Północnej oraz Południowej.

Bezpieczny, elektroniczny obieg dokumentów w Fundacji DKMS

Z przyjemnością pragniemy ogłosić, że od tej pory Suncode  wspiera obieg dokumentów wewnątrz fundacji – posłuży do tego nasz system Plus Workflow OneClick, do elektronicznego przepływu dokumentów w mniejszych przedsiębiorstwach.

System OneClick w Fundacji DKMS będzie odpowiadał za sprawne funkcjonowanie procesu archiwizacji umów, którego głównym celem jest zabezpieczenie danych poufnych zawartych w dokumentach przetwarzanych przez Fundację.

Dzięki Plus Workflow OneClick Fundacja otrzymała prywatne elektroniczne archiwum dokumentów, do którego dostęp mają wyłącznie autoryzowani użytkownicy organizacji.

W ramach naszej współpracy dokonaliśmy również masowego importu umów do systemu OneClick. W rezultacie pracownicy będą mogli z łatwością odnaleźć w archiwum systemu dokumenty, które do tej pory znajdowały się w bazach danych organizacji.

Co istotne, rozwiązanie to dostarczane jest w chmurze, dzięki czemu Fundacja nie musiała inwestować w zakup profesjonalnego sprzętu i oprogramowania.

Zautomatyzowanie tradycyjnego obiegu dokumentów to rozwiązanie, które pozwoli Fundacji na zdalną kontrolę procesów,  oraz umożliwi dostęp do umów z dowolnego miejsca na świecie– wszystko to przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Liczymy, że to dopiero początek naszej współpracy, podczas której zapewnimy szybką i efektywną obsługę archiwizacji dokumentów w Fundacji DKMS.

Dziękujemy za okazane nam zaufanie!