Obecnie jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju technologicznego. Urządzenia coraz bardziej bogate w nowe funkcjonalności, algorytmy samouczące się, rosnąca liczba użytkowników e-booków – to tylko niektóre z przykładów. Korporacje również podążają za tym trendem wdrażając nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne. Według przedsiębiorstwa analityczno-badawczego Gartner już w przyszłym roku 83% przedsiębiorstw będzie opierać swoje modele biznesowe na rozwiązaniach technologicznych usprawniających przepływ pracy.

Łatwość i szybkość dostępu – to podstawa zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Klienci Suncode chętnie decydują się na system Plus DMS, będący elektronicznym repozytorium dokumentów, biorąc pod uwagę wcześniej wymienione wartości. Repozytorium to umożliwia wyszukiwanie dokumentów nie tylko po nazwie czy dacie powstania dokumentu, ale także po jego parametrach jak np. kontrahent, osoba odpowiedzialna za umowę czy też nazwę procesu, do którego należy plik (np. w procesie faktur lub procesie rekrutacji). Innymi słowy pracownicy mają dostęp do potrzebnego dokumentu za pomocą niespełna paru kliknięć w przeglądarce internetowej. To samo dotyczy procesów, czyli ścieżek akceptacji dokumentów, realizowanych w Plus Workflow – można je z łatwością wyszukać dzięki wbudowanej wyszukiwarce, a zadania do wykonania przez zalogowanego użytkownika znajdują się w osobnej zakładce. Dodatkowo dostęp do zadań i procesów możliwy jest także dzięki aplikacji mobilnej, w której użytkownik akceptuje lub odrzuca zadania oraz sprawuje nad nimi kontrolę niezależnie od czasu i lokalizacji. Taka niezależność od lokalnego sprzętu komputerowego coraz bardziej zyskuje na wadze w mobilnych czasach.

Kolejnym niezwykle ważnym motywem skłaniającym organizację do implementacji cyfrowych rozwiązań jest bezpieczeństwo dostępu do informacji oraz przekazywania poufnych danych wewnątrz firmy. Suncode w swoich rozwiązaniach technicznych pozwala na definiowanie ról organizacyjnych oraz uprawnień, co wiąże się z określaniem dostępu do konkretnych dokumentów, procesów i zadań. Jedynie uprawnieni użytkownicy mają dostęp do interesujących ich danych. Co więcej, dokumenty w obiegu trafiają tylko i wyłącznie do osób za nie odpowiedzialnych – bez możliwości pomyłki.

W XXI wieku kładzie się również nacisk na sprawną komunikację. Popularne aplikacje ułatwiają porozumiewanie się niezależnie od lokalizacji, jednak często wprowadzają także chaos informacyjny, który jest wysoce niepożądany . Przykładowo zamęt dotyczący zmian w zapisach ważnych umów kontrahenckich może prowadzić do strat finansowych. Opiniowanie i akceptacja dokumentów w Plus Workflow zapewniają porządek w zakresie wprowadzanych zmian, pozwalają na identyfikację osoby je wprowadzających oraz proste porównywanie wersji dokumentów, co powoduje wzrost efektywności prac oraz szybsze dotarcie do konsensusu.

Kompleksowe rozwiązania, które zapewniają, że czas jednorazowo poświęcony na jego implementację nie będzie zmarnowany, a wprowadzony system spełni wiele wymagań i usprawni pracę organizacji to najlepsza inwestycja. Plus Workflow znajduje zastosowanie nie tylko w popularnym w kontekście obiegu dokumentów procesów księgowych i płatniczych (obieg faktur), ale także wspiera transport i logistykę, handel, produkcję, procesy pracownicze czy też zakupy. Edytor procesów dostępny na platformie Plus Workflow umożliwia zaprojektowanie dowolnego procesu zgodnie z potrzebami klienta, a także daje możliwość samodzielnego rozwoju systemu po ukończeniu odpowiedniego szkolenia.

Cyfrowa transformacja przedsiębiorstwa służy przede wszystkim optymalizacji i wzrostowi efektywności pracy. O ile często zmiany traktowane są jako przykra konieczność, digitalizacja działań organizacji witana jest coraz częściej z otwartymi ramionami. Wzrasta świadomość potrzeby usprawnienia procesów biznesowych, a nowoczesne technologie, które są coraz bardziej obecne we wszelkich dziedzinach naszego życia, sprawiają, że nie boimy się wprowadzić ich także do sfery zawodowej.