Życie przedsiębiorstw toczy się coraz szybciej. Goniące deadline’y, terminy płatności, spotkania, szkolenia, itd., itd. Na wydajność firmy składa się nie tylko jakość usług czy liczba wyprodukowanych dóbr, lecz także działalność administracyjna. Dlatego tak ważne jest, by dział kancelaryjny był zaopatrzony w najnowsze technologie optymalizujące najważniejsze procesy. A tych jest coraz więcej.

Na popularności zyskuje Elektroniczny Nadawca oferowany przez Pocztę Polską, który ułatwia firmom nadawanie przesyłek pocztowych zarówno krajowych jak i zagranicznych. Korzystanie z E-nadawcy usprawnia pracę działu kancelarii, optymalizuje czas wysyłki i dostarczenia listu oraz ogranicza możliwość wystąpienia błędu. Przede wszystkim jednak umożliwia śledzenie kosztów i daje możliwość ewidencjonowania listów oraz wysłania ich do zdefiniowanych odbiorców.

Plus Workflow także obsługuje procesy kancelaryjne, w tym korespondencję przychodzącą i wychodzącą. W systemie użytkownik buduje swoją książkę adresową oraz dziennik korespondencji, który można eksportować do pliku xml, odczytywanego przez E-nadawcę. Powstał także osobny moduł w pełni zintegrowany z rozwiązaniem Poczty Polskiej, dzięki któremu zwiększona zostaje kontrola nad korespondencją wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Tym samym użytkownicy mogą nadawać przesyłki w systemie, który używają na co dzień. Istniejąca już baza odbiorców nie musi być przepisywana do E-nadawcy, ponieważ moduł będzie opierał się na danych będących już w systemie.

Na poziomie rejestracji przesyłki w Plus Workflow użytkownik może wydrukować etykietę z kodem kreskowym, numerem przesyłki nadanym przez Pocztę Polską oraz danymi wysyłkowymi pobranymi z systemu. Etykieta ta zostanie naklejona na kopertę i w tym momencie jest już gotowa do wysyłki. Potwierdzone w systemie dane są zapisywane i gotowe do eksportu do E-nadawcy. W tym samym czasie automatycznie tworzony jest rejestr przesyłek wraz z pobranymi opłatami. Taki wykaz stanowi wiarygodny dowód poniesienia kosztów związanych z wysyłką oraz czytelne zestawienie opłat.

Wydajność pracy w Polsce stale rośnie. Nie bez znaczenia są inwestycje w nowe technologie. Integracje rozwiązań już istniejących z nowościami na rynku to jedno z najbardziej efektywnych metod, dzięki którym oszczędza się czas pracowników, który byłby poświęcony na naukę obsługi zupełnie nowego narzędzia. A jak wiadomo – czas to pieniądz.