Rejestracja dokumentów w systemie elektronicznego obiegu dokumentów może zostać usprawniona wykorzystując skanowanie z technologią OCR.

Technologia OCR (ang. Optical Character Recognition – Optyczne Rozpoznawanie Znaków) służy do rozpoznawania tekstu w zeskanowanym dokumencie. Zastosowanie technologii OCR pozwala na wyeliminowanie czynności związanych z ręcznym przepisywaniem danych z dokumentów papierowych z codziennej pracy wielu pracowników biurowych.

System Plus Workflow integruje się z dostępnymi na rynku systemami inteligentnego odczytu OCR. Dzięki temu rejestracja dokumentów jest znacznie szybsza. Dokumenty papierowe skanowane są z wykorzystaniem systemu OCR, które w następnej kolejności przesyłane są w wersji elektronicznej wraz z odczytaną treścią do systemu Plus Workflow. System automatycznie tworzy proces obiegu tego dokumentu oraz archiwizuje go w elektronicznym repozytorium. Formularz rejestracji zawiera dane odczytane za pomocą technologii OCR z zeskanowanego dokumentu.

Wykorzystując technologię OCR ulega zmniejszeniu liczba operacji wykonywanych manualnie oraz liczba błędów popełnianych przy ręcznej rejestracji dokumentów. Zadaniem pracowników nie jest już przepisywanie danych z dokumentu, tylko weryfikacja poprawności odczytanych informacji. Dzięki temu wzrasta wydajność i efektywność pracowników.

Na rynku istnieje wiele systemów OCR, począwszy od tańszych rozwiązań bazujących na szablonach, kończąc na inteligentnych rozwiązaniach OCR odczytujących dane z każdego dokumentu, również napisanego ręcznie. System Plus Workflow może zostać zintegrowany z dowolnym systemem OCR.