Pakiet ABBYY FlexiCapture 11.0 przeznaczony jest do pozyskiwania danych z papierowych dokumentów, zamieniania ich na postać elektroniczną i w takiej formie zapisywania do plików lub bezpośredniego przesyłania do baz danych.

Program można wykorzystać do przetwarzania wszelkiego rodzaju formularzy, także tych wypełnianych pismem ręcznym blokowym. FlexiCapture może zostać wykorzystany do wprowadzania danych z następujących dokumentów:

 • kwestionariusze ankietowe,
  • arkusze egzaminów testowych,
  • wnioski o otwarcie konta, wydanie dokumentu,
  • deklaracje przystąpienia do funduszu emerytalnego,
  • polisy ubezpieczeniowe,
  • karty pracy akordowej
  • faktury, noty dostawy, zamówienia.

Oprócz rozpoznawania pisma drukowanego i ręcznego blokowego, wbudowano możliwość identyfikacji pola wyboru oraz kodów kreskowych. Ponadto wśród rozpoznawanych języków jest także język polski – program posiada słowniki języka polskiego umożliwiające automatyczną weryfikację wyników rozpoznanych znaków i wyrazów.

FlexiCapture oferuje również funkcję inteligentnej klasyfikacji dokumentów. Technologia ta kategoryzuje przychodzące dokumenty z potoku. Tradycyjne systemy przechwytywania danych wymagają, aby pomiędzy zestawami dokumentów różnego typu wstawiane były przekładki lub kody specjalne, natomiast oferowany program z rodziny ABBYY potrafi automatycznie rozpoznać rodzaj formularza lub dokumentu, jak również wykryć początek nowego dokumentu i ewentualną obecność załączników. Można więc zaoszczędzić czas i pieniądze, które zwykle poświęcane są na ręczne tworzenie, drukowanie i wstawianie przekładek.

Praca w FlexiCapture nie stwarza problemów, operator nie musi posiadać wiedzy informatycznej. Przetwarzanie składa się z kolejnych etapów: skanowania, rozpoznawania, weryfikacji i zapisu wyników. Uzyskane dane mogą zostać zapisane do plików dbf, xls, csv, txt, xml. Mogą także zostać zapisane bezpośrednio do bazy danych za pomocą ODBC.

Jeżeli są Państwo zainteresowani poznaniem dalszych szczegółów aplikacji FlexiCapture, zapraszamy do kontaktu z Działem Sprzedaży drogą telefoniczną (61) 820-04-49 lub mailową: sprzedaz@suncode.pl