System Plus Workflow służy do digitalizacji i automatyzacji pracy biurowej w każdym przedsiębiorstwie. Czasami dane z procesu, który został już zakończony należy poprawić post factum lub przekierować go na inną ścieżkę niż domyślna, zmienić operatora lub edytować dane na formularzu w trakcie realizacji. Plus Workflow jest systemem, który pozwala na intuicyjną pracę, stąd też dedykowane wtyczki, jak jedna z nich Plus Task Manager.

W każdej firmie gdzie występują procesy przekazywanie dokumentów, zadań, akceptacja zapotrzebowań, faktur, urlopów jest miejsce na system klasy Workflow. Poprzez wykorzystanie rozwiązań klasy BPM przyspieszymy pracę wielu sektorów w firmie. Wszystkie procesy również te związane z administracją czy działem HR można bezproblemowo odzwierciedlić w systemie. Jest to znacząca oszczędność czasu, szczególnie dla osób zasiadających na wyższych szczeblach organizacji, które mogą z dowolnego miejsca akceptować, komentować lub odrzucać dokumenty i zadania. Wystarczy skorzystanie z dowolnej przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej. System Plus Workflow jest rozwiązaniem serwerowym, dodatkowo posiada  aplikację mobilną dostępną na smartfony, to pobrania z Google Play lub Apple Store.

Z systemu korzystają pracownicy, więc zdarzają się pomyłki, których nie sposób uniknąć. W takiej sytuacji najważniejsze jest, aby szybko i skutecznie zareagować. Do tego udostępniliśmy funkcjonalności, które w zaistniałej sytuacji można wykorzystać. Dzięki wtyczce Plus Restore możemy uruchomić ponownie proces, który został już zakończony i poprawić zaistniałe pomyłki. Wtyczka Plus ChangeData jest modułem administracyjnym pozwalającym na zmianę danych w formularzu, bez konieczności cofania go na etap, w którym pole było edytowalne.

Plus Task Manager

Najważniejsze na koniec, czyli moduł Plus Task Manager. Atutem systemu jest fakt, że pracownik sam może naprawić niedopatrzenie w sposób szybki, niewymagający specjalistycznej wiedzy. Dzięki możliwości natychmiastowej reakcji nie ma przerw w wykonywanej pracy. System powinien być intuicyjny i przystępny dla użytkownika. Rozwiązanie pomija konieczność przekazania zgłoszenia do serwisu, który nie pracuje ad hoc. Wystarczą trzy proste kroki, aby sytuacja została opanowana i praca wróciła na prawidłowe tory. Jeśli proces trafił do niewłaściwej osoby lub pracownik nie ustawił zastępstwa, a przebywa na urlopie dany użytkownik może sam dokonać modyfikacji. Do zmiany przypisanej osoby do zadania, wystarczy kilka kroków. Należy odnaleźć w wyszukiwarce właściwe zadanie, w dalszej kolejności wybrać opcję „Zmiana użytkownika”. Użytkownik wybiera w tym miejscu osobę odpowiedzialną, nową za dalszy przebieg zadania. I wszystko zostało uporządkowane.

Również w trakcie dokonywania zmiany, istnieje możliwość dodania komentarza, który posłuży za argument do wskazania innego użytkownika lub będzie sposobem na wyjaśnienie pomyłki. Ponadto, by zwiększyć praktyczne zastosowanie wtyczki, dopuszczalna jest modyfikacja właścicieli kilku procesów na raz, a także wskazanie całej grupy osób o określonej roli do wybranego zadania. Wówczas przypisanie procesu nastąpi po wybraniu zadania przez osobę z docelowej grupy, która  jako pierwsza otworzy powiadomienie w systemie Plus Workflow. Dzięki temu unikniemy chaosu w oddelegowywaniu zadań.

Działania Suncode mają na celu utworzenie w pełni funkcjonalnego i elastycznego systemu do zarządzania procesami biznesowymi. Dzięki wtyczce Plus Task Manager użytkownicy zyskują autonomię w zakresie zarządzania zadaniami i przypisywania właściwych osób. Samodzielność w tym zakresie redukuje możliwość powstania przestojów, dzięki czemu wzrasta efektywność pracy. Zależ nam na pełnej automatyzacji i digitalizacji przedsiębiorstw, a udoskonalanie systemu właśnie do tego prowadzi.