Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom użytkowników systemu zarządzania procesami biznesowymi Plus Workflow, rozwiązanie jest wzbogacane o moduł pozwalający analizować procesy na wielu płaszczyznach.

Moduł raportowania jako zaawansowane narzędzie analityczne umożliwia definiowanie dowolnych zestawień na podstawie informacji zebranych podczas realizacji procesów i zadań odzwierciedlonych w systemie. Przy jego pomocy użytkownik otrzymuje pełen zakres dowolnie sprecyzowanych rejestrów informacji lub danych, które mogą następnie być wykorzystane w procesach kontroli finansowej czy zarządzania. Narzędzie pozwala oszczędzić wiele czasu potrzebnego na przygotowanie raportów i zestawień, ponadto zapewnia stały dostęp do wszystkich potrzebnych informacji statystycznych wykorzystywanych w prowadzonej działalności. Moduł raportowania rozszerza znacząco możliwości systemu Plus Workflow, tworząc idealne narzędzie mogące posłużyć do dalszych analiz, wnioskowania a także skutecznie wspierające podejmowanie decyzji w zakresie realizowanych procesów biznesowych. Dostarcza wiele funkcji umożliwiających szybkie i elastyczne przygotowywanie własnych zestawień zarówno na potrzeby wewnętrznych oraz zewnętrznych procesów kontrolnych. Możliwość tworzenia rozbudowanych raportów pozwala na wnikliwe analizowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, zadań realizowanych przez użytkowników oraz obciążeń określonych stanowisk czy jednostek organizacyjnych. Dzięki omawianej funkcjonalności otrzymujemy narzędzie pozwalające na samodzielne definiowanie zaawansowanych raportów oraz dające możliwość zarządzania zbiorem zdefiniowanych wcześniej raportów.

Istotną cechą rozwiązania jest dostęp do automatycznych formuł sumowania, wyliczania zagregowanych wielkości jak również funkcji określających wartości maksymalne, minimalne lub średnie. Zgromadzone informacje mogą być analizowane we wcześniej określonych przedziałach czasowych bądź innych dowolnie sprecyzowanych kryteriach zawężających. Dzięki temu rozwiązanie pozwala na tworzenie statystyk dziennych, tygodniowych czy miesięcznych w obrębie realizowanych procesów. Znaczącą kwestią jest również funkcja eksportowania raportów do większości formatów plików (csv, exel, pdf, xml) co daje możliwość dalszego ich przetwarzania.

Moduł raportowania posiada funkcję umożliwiająca wykorzystanie oraz zarządzanie zdefiniowanymi wcześniej raportami. Zbiór raportów dostępnych dla danego użytkownika wyświetlany jest w postaci listy. Użytkownik ma dostęp do listy raportów publicznych wcześniej określonych w systemie bądź do raportów prywatnych, które może samodzielnie definiować przy wykorzystaniu omawianego modułu. Moduł raportów umożliwia samodzielne zdefiniowanie wyglądu tworzonego raportu, użytkownik ma możliwość określenia kolumn jakie mają być dostępne w raporcie, przy wykorzystaniu listy dostępnych indeksów wprowadzanych w procesie.