Wszyscy, niezależnie od profilu prowadzonej działalności, cenią sobie sprawną pracę. Jak wiadomo „czas to pieniądz”, a zahamowanie płynności działań prowadzi do strat finansowych. W przypadku urządzeń mechanicznych wiele czynników pozostaje nieprzewidywalnych i niezależnych od człowieka. W takim wypadku kluczowe jest błyskawiczne działanie i zgłoszenie pojawiających się problemów odpowiednim osobom.

Moduł Utrzymanie ruchu systemu Plus Workflow jest kompleksowym rozwiązaniem, które zostało stworzone z myślą o parku maszynowym.

Dzięki temu modułowi, wszystkie informacje, począwszy od numeru identyfikacyjnego, poprzez dane techniczne i daty ostatnich przeglądów, aż do przebiegu procesu naprawy awarii i ewidencji jej kosztów, zostaną zgromadzone w jednym miejscu. Co więcej, moduł ten zminimalizuje ryzyko błędu i zoptymalizuje czas trwania wielu działań związanych z utrzymaniem maszyn w sprawności technicznej.

System Plus Workflow jest narzędziem, które wspiera utrzymanie ruchu, w dwóch niezwykle istotnych aspektach, takich jak Rejestracja Urządzenia, oraz Zgłoszenie Awarii.

REJESTRACJA URZĄDZENIA

Proces rejestracji urządzenia jest pierwszym krokiem, który użytkownik musi wykonać w module utrzymania ruchu. Stanowi on kompleksowe rozwiązanie pozwalające na sprawną kontrolę wszystkich urządzeń mechanicznych znajdujących się w posiadaniu danej firmy.

Dzięki proponowanemu mechanizmowi, użytkownik nie tylko  dysponuje pełnią wiedzy związaną z każdą maszyną, ale również kompletną historią napraw oraz zdarzeń z nimi związanych. Dodatkowo, dzięki digitalizacji, dostęp do dokumentacji jest natychmiastowy i możliwy z każdego miejsca na ziemi.

Po wprowadzeniu danych konkretnej maszyny, moduł bezzwłocznie generuje numer identyfikacyjny, który usprawnia dalsze działania w przypadku awarii.

Po rejestracji danej maszyny, system Plus Workflow tworzy Kartę urządzenia, która jest elektronicznym formularzem zawierającym wszelkie informacje techniczne na temat konkretnego urządzenia.

Z tego poziomu osoby odpowiedzialne za nadzór nad parkiem maszyn otrzymują dostęp do pełnej dokumentacji związanej z danymi urządzeniami, mają również dostęp do funkcji dodatkowych takich jak:

  • Zgłoszenie awarii;
  • Wyrejestrowanie urządzenia.

Opcjonalnie moduł pozwala na dołączenie takich funkcjonalności jak:

  • Wykonanie przeglądu okresowego;
  • Wykonanie oraz planowanie remontów.

ZGŁOSZENIE AWARII

Awarie są przykrym elementem, do wyeliminowania którego dążą wszystkie miejsca pracy.

Naprzeciw temu problemowi wychodzi moduł Zgłoszenie Awarii, dzięki któremu pracownik może w trybie natychmiastowym dokonać jej rejestracji. Proces ten umożliwia śledzenie przedsięwziętych działań, a także kosztów z tym związanych. W wyniku powiązania modułu z procesem rejestracji urządzenia, upoważniony użytkownik jest w stanie monitorować historię prowadzonych prac oraz wydatków związanych z pokryciem awarii. Należy zaznaczyć, że wszystkie te czynności  zostają zapisane w elektronicznym formularzu karty urządzenia, co daje pełnię wiedzy na temat danej maszyny, jej dokumentacji i historii związanej z jej naprawami i przeglądami.

Dodatkowym atutem jest fakt,  z poziomu Karty Urządzenia oraz mobilnie z poziomu zwykłego telefonu komórkowego z systemem operacyjnym Android.

Formularz rejestracji urządzenia daje możliwość podłączenia dodatkowych dokumentów lub zdjęć poprzez wykorzystanie opcji Dodaj załącznik, co dodatkowo optymalizuje płynność procesu.

System Plus Worklfow operuje szerokim wachlarzem możliwości, który nieustannie jest powiększany. Moduł Utrzymanie Ruchu jest kolejną z bogatych funkcjonalności, który został stworzony z myślą o naszych klientach. To kompleksowe rozwiązanie jest niezwykłym ułatwieniem i wsparciem między innymi dla działu technicznego, oraz głównych mechaników w takich kwestiach jak rejestracja maszyn, monitorowanie jej stanu technicznego, oraz zgłoszenie awarii.