Automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowych przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów informatycznych to krok ku cyfryzacji, umożliwiający efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem oraz budowanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. System Plus Workflow jest zaawansowanym, nowoczesnym, elastycznym i bezpiecznym systemem informatycznym, umożliwiającym digitalizację dokumentów i usprawnienie przebiegu procesów biznesowych.

Jednym z procesów, dostępnym w ramach systemu Plus Workflow, jest zarządzanie środkami trwałymi i wyposażeniem przedsiębiorstwa. Proces ten jest precyzyjnym rozwiązaniem, które umożliwia uprawnionym użytkownikom na zarządzanie wyposażeniem firmy – od telefonów komórkowych, przez laptopy, aż po samochody i maszyny. Specjalnie stworzona w procesie karta urządzenia, pozwala na przechowywanie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących konkretnego elementu wyposażenia (numer identyfikacyjny, daty ostatnich przeglądów, rok produkcji, data uruchomienia, numer fabryczny itp.) w jednym miejscu, dostępnym dla upoważnionych użytkowników 24/7, z poziomu dowolnej przeglądarki Internetowej.

Rozwiązanie to minimalizuje ryzyko pojawienia się tzw. błędu ludzkiego oraz czas trwania konkretnych zadań w procesie. Więcej informacji na ten temat w poniższym filmie.

Zachęcamy do obejrzenia!