Pracownicy Suncode wzięli udział w szkoleniach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym i otrzymali certyfikaty.

Akademia Nowoczesnego Pracownika to szkolenia prowadzone w formie e-learningowej z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych wspierających efektywność osobistą, zespołu, sprzedaży. Szkolenie obejmowało również podstawy programowania dla nie-programistów.

W szkoleniach Akademii Nowoczesnego Pracownika wzięli udział pracownicy Działu Sprzedaży i Marketingu. Dzięki formie e-learningowej uczestnicy szkolenia mieli możliwość indywidualnego doboru godzin poświęconych na zdobywanie nowej wiedzy. Wystarczył komputer z dostępem do Internetu. W trakcie szkolenia pracownicy Suncode dowiedzieli się jak podnieść swoją własną efektywność, jak wspierać pracę całego zespołu korzystając z nowoczesnych technologii dostępnych na rynku, jak stworzyć szansę na rozwój firmy dzięki nowym kompetencją zespołu, jak pracować szybciej i efektywniej a zarazem przyjemniej, jak budować nowoczesne kompetencje osobiste i całej firmy.

Szkolenie Akademia Nowoczesnego Pracownika trwało 2 miesiące. Składało się z czterech oddzielnych modułów: Narzędzia wspierające efektywność osobistą, Narzędzia wspierające efektywność zespołu, Narzędzia wspierające efektywność sprzedaży, Podstawy programowania dla nie-programistów. Każdy z nich kończył się egzaminem certyfikującym zdobycie nowych umiejętności.
Dzięki pozyskanym kompetencjom Nasi pracownicy mogą pracować efektywniej, co korzystnie wpłynie na poprawę jakości codziennej współpracy z Naszymi klientami i realizowanych projektów.